Od 25.06.2022 do 9.07.2022 trzy nauczycielki naszego liceum: Pani Maria Jurzyk, Pani Katarzyna Kubicka i Pani Jolanta Wiszniewska uczestniczyły w kursie języka angielskiego w ETI Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie. Mobilność jest częścią realizowanego projektu Erasmus+ ,,Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji i postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku.” Podczas kursu nauczycielki doskonaliły umiejętności językowe oraz poznawały kulturę, historię i tradycje wielokulturowej i wielonarodowej Malty. Poza tym wartością dodatkową jest nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami zarówno z Polski jak i innych państw UE. Zdobyte doświadczenia wykorzystane zostaną w celu podwyższania jakości pracy LXIII LO.

Jola Wiszniewska
Skip to content