4 listopada 2022 uczniowie klas 3c i 4c na spotkaniu z przedstawicielem Kastu International.

W dniu 4 listopada 2022 uczniowie klas 3c i 4c uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem
Kastu International. Jest to organizacja międzynarodowa, którą utworzono po to, aby pomóc
młodym osobom w zrealizowaniu marzenia o zdobyciu wyższego wykształcenia za granicą.
Kast tworzy przyjazny i odpowiedzialny zespół, który rozumie, z jakimi przeszkodami może
spotkać się osoba, która ma zamiar studiować za granicą. Konsultanci Kastu nie tylko udzielą
obiektywnej informacji o możliwościach studiowania na interesującym kierunku, ale także
towarzyszą w trakcie procesu aplikacyjnego.
Jola Wiszniewska

Skip to content