Akcja artystyczno-ekologiczna “Oznaczanie najstarszych drzew Ursynowa”

Akcja artystyczno-ekologiczna
“Oznaczanie najstarszych drzew Ursynowa”

Organizatorzy Akcji:
 • Galeria Działań,
 • LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha.
Patronat:
 • Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Uczestnicy:

 • klasa I b (o profilu przyrodniczym),
 • klasa III e (z autorskim programem edukacji estetycznej).
Opiekun klas:
 • nauczycielka biologii, Renata Kos.
Miejsce:
 • Ursynów: Imielin, Natolin.

Termin przeprowadzenia Akcji:

 • październik 2002 – czerwiec 2003.

Przebieg:

 • podział klas na grupy 4 – 6 osobowe i przydzielenie poszczególnym grupom terenu Akcji,
 • każda grupa otrzymała szczegółowe mapy przydzielonego terenu,
 • prace na wyznaczonym terenie:
  wskazanie drzew o wieku powyżej 30 lat (starszych od pierwszych budynków Ursynowa),
  oznaczanie gatunków drzew,
  określenie przybliżonego wieku drzewa (w tym celu należało zmierzyć obwód drzewa,
  wyliczyć jego “pierśnicę” – średnicę na wysokości piersi, a następnie odczytać z tabeli przybliżony wiek),
  oznaczanie na mapie lokalizacji drzew,
  opisywanie i zawieszanie tabliczek zawierających numer “katalogowy” oraz nazwę Akcji,
  wykonywanie dokumentacji fotograficznej rejestrującej przebieg Akcji.
     

Wystawa prezentująca wyniki przeprowadzonej Akcji jest w trakcie realizacji.
Otwarcie wystawy jest przewidziane we wrześniu 2003 r.

 

Skip to content