Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu – zajęcia

24 lutego odbyły  się trzecie i niestety ostatnie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Akademie Nowoczesnego Patriotyzmu. Tym razem motto spotkania brzmiało ,,Od narzekania do działania”. Zadaniem uczestników było wymyślenie i opracowanie konkretnych rozwiązań  projektu, który mógłby być zrealizowany w środowisku lokalnym. Praca w grupach, burza mózgów, analiza  SWOT, dyskusja – to umiejętności, którymi musieli wykazać się uczniowie . Ostatecznie w drodze głosowania przyjęty został projekt zagospodarowania szkolnego patio. Nie jest to łatwe zadanie zważywszy na fakt, iż należy wykonać projekt zmian, pozyskać środki i wykonać prace. To wszystko ma być dokumentowane i przesłane do siedziby Klubu Jagiellońskiego patronującemu projektowi ANP. Czas na wykonanie zadania to 2 miesiące . Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie obejrzeć efekt tych działań .

 

 

Skip to content