Centrum Onkologii – warsztaty

Dnia 16 czerwca br. uczniowie klasy IIB wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, mieszczącym się przy ulicy Roentgena 5. Młodzież miała możliwość obejrzenia wszystkich pracowni w laboratorium. Zapoznali się ze specyfiką pracy Laboratorium. Oglądali hodowle bakterii i grzybów na płytkach agarowych. Zapoznali się z techniką wykonania preparatów z hodowli drobnoustrojów. Używali mikroskopu świetlnego, za pomocą którego oglądali barwione preparaty z hodowli bakteryjnej oraz z preparatami przyżyciowymi z hodowli grzybów. Innym mikroskopem używanym przez uczniów był mikroskop stereoskopowy, pozwalający na oglądanie hodowli grzybów pleśniowych np. Aspergillus sp. Dzięki warsztatom uczniowie mogli zapoznać się z głównym sprzętem używanym w światowej klasy pracowniach diagnostycznych oraz podstawowymi technikami badawczymi.

Skip to content