Warsztaty w Centrum Onkologii

W czerwcu uczniowie klasy przyrodniczej naszej szkoły brali udział w warsztatach. Odbyły się one w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Roentgena w Warszawie. Jest to bardzo znaczące zdarzenie, gdyż są oni jak dotąd jedynymi uczniami, którzy wzięli udział w tego typu warsztatach. Obecność naszą w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej zawdzięczamy Pani dr Hannie Połowniak -Prackiej,  za co bardzo dziękujemy.
Uczniowie klasy przyrodniczej podczas tych warsztatów zapoznali się z działalnością trzech pracowni  laboratoryjnych – bakteriologicznej, mikologicznej i wirusologicznej. Dzięki temu wiedzą już jak wygląda opracowanie materiału klinicznego pobranego od pacjenta od jego otrzymania do utylizacji.  Zobaczyli jak wyglądają bakterie i grzyby na podłożach agarowych i pod mikroskopem, np.: Escherichia coli (pałeczka okrężnicy), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), grzyby z rodzaju Candida, Aspergillus, Penicillium. Zobaczyli również specjalistyczną aparaturę i analizatory mikrobiologiczne.

autor prof. Katarzyna Piwowarczyk

Skip to content