Konkurs ekologiczny

VI SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY “WODA JEST ŻYCIEM”
ROK SZKOLNY 2006 / 2007

1. ORGANIZATORZY Nauczyciele Zespołu Nauk Przyrodniczych
2. UCZESTNICY Uczniowie klas I i II LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha
3. REGULAMIN KONKURSU
PIERWSZY ETAP – WYKONANIE POSTERU
 • Pierwszy etap konkursu polega na wykonaniu posteru na jeden z zaproponowanych tematów.
 • Temat posteru należy wylosować. W tym celu należy zgłosić się do nauczyciela biologii do sali 208.
 • Poster może wykonać jeden uczeń lub grupa 2 uczniów.
 • Poster powinien mieć format A2 lub większy.
 • Wykaz proponowanej literatury znajduje się w gablotach obok pracowni.
 • Nauczyciele chętnie służą radą podczas konsultacji.
 • Prace należy złożyć do 16 marca u nauczyciela biologii, chemii lub geografii.
DRUGI ETAP – KONKURSOWY
 • Postery będą rozwieszone na terenie szkoły od 21 marca, aby uczniowie, a szczególnie uczestnicy konkursu, mogli zapoznać się z ich treścią.
 • Nauczyciele Zespołu Nauk Przyrodniczych na podstawie posterów przygotują test.
 • Test konkursowy odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2007 r. o godz. 8.00 w pracowni 129.
 • Prace (postery i test) ocenią nauczyciele Zespołu Nauk Przyrodniczych (biologii, chemii i geografii).
TRZECI ETAP – FINAŁ
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 kwietnia.
4. KRYTERIA OCENY i NAGRODY
 • Ocena za prezentację stanowi 60 % oceny końcowej.
  Ocenie podlega:
  – wartość merytoryczna posteru,
  – oryginalność pomysłów, koncepcji i wykorzystanych technik.
 • Wynik testu stanowi 40 % oceny końcowej.
 • Ostateczny wynik tworzy suma punktów za prezentację i za test, wyrażona w procentach.
 • Na podstawie ostatecznego wyniku uczestnicy konkursu otrzymają ocenę z wybranego przedmiotu (biologia, chemia lub geografia) wg skali zgodnej ze szkolnym WSO.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
5. TEMATY POSTERÓW
 1. Obieg wody w przyrodzie
 2. Występowanie wody na Ziemi
 3. Budowa wody (wiązania w cząsteczce wody i pomiędzy cząsteczkami)
 4. Anomalia właściwości fizycznych wody w różnych temperaturach
 5. Wpływ efektu cieplarnianego na powłokę wodną Ziemi
 6. Tabela rozpuszczalności
 7. Największe rzeki świata
 8. Największe jeziora świata
 9. Różne rodzaje wód (królewska, mineralna, destylowana, twarda, słona)
 10. Kwaśne deszcze
 11. Bioindykatory czystości wody
 12. Klasy czystości wód
 13. Wskaźniki czystości wód
 14. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód
 15. Skutki zanieczyszczenia wód dla zdrowia człowieka
 16. Zagrożenia życia w morzach (awarie tankowców, ścieki, trzęsienie dna morskiego, dziura ozonowa i inne)
 17. Zmiana temperatury mórz – przyczyny i skutki
 18. Problem topniejących lodowców na świecie
 19. Biologiczne sposoby oczyszczania ścieków
 20. Chemiczne sposoby oczyszczania ścieków
 21. Zapobieganie zanieczyszczeniom wód
 22. Eutrofizacja wód
 23. Transpiracja
 24. Obszary deficytu wody pitnej na świecie
 25. Obszary zagrożone deficytem wody w Polsce
 26. Sposoby zmniejszenia deficytów wody
 27. Jak oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym?
 28. Zbiorniki i cieki wodne Ursynowa
 29. Przystosowanie ryb do życia w wodzie
 30. Rola wody dla organizmów
6. POLECANA LITERATURA
 • Grochowicz E., Korytkowski J., “Ochrona przyrody i wód”, WSiP, Warszawa 1996
 • Kalinowska Anna “Ekologia – wybór przyszłości”, Editions Spotkania, Warszawa 1997
 • Kalinowska Anna “Ekologia – wybór na Nowe Stulecie”, Warszawa 2002
 • Kicińska Bożena “Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski”, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 1996
 • Stańczykowska Anna “Ekologia naszych wód”, WSiP, Warszawa 1997
 • Stępczak K. “Ochrona i kształtowanie środowiska”, WsiP Warszawa 2000
 • Pyłka-Gutowska Ewa “Ekologia z ochroną środowiska”, Wyd. Oświata, Warszawa 1996
 • Umiński Tomasz “Ekologia, Środowisko, Przyroda”, WSiP, Warszawa 1998
 • Wiśniewski H., Kowalewski G. “Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska”, Wyd. Agmen, Warszawa 1997
 • “Tablice geograficzne”, Wyd. Adamanton, Warszawa

Autor tekstu: p. Renata Kos, nauczycielka biologii.

Skip to content