Sprawozdanie z konkursu historycznego

SPRAWOZDANIE Z II EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU
ZATYTUŁOWANEGO “WOKÓŁ KONSTYTUCJI KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO”
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 KWIETNIA 2007 R.

W konkursie udział wzięło pięć zespołów uczniów klas drugich i trzecich. Konkurs rozpoczął się o godzinie 8.00 w sali audiowizualnej. Po dwóch rundach pytań, a w każdej było po 25 pytań, konkurs został rozstrzygnięty. Nie było więc potrzeby skorzystania z pytań dodatkowych. Jury w składzie: p. Dorota Myśliwska – nauczyciel historii i p. Tomasz Skrzypczak – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie podali wyniki konkursu. Oto one:

Zwycięzcami i zdobywcami głównej nagrody został zespół nr IV w składzie:

  • Ewelina Bilska kl. II C
  • Aleksander Raczyński kl II C
  • Mikołaj Żyłkowski kl II C

Zespół ten otrzymał 11 pkt. na 15 możliwych.

Drugie miejsce zajął zespół nr II w składzie:

  • Joanna Ciecierska kl II E
  • Magdalena Pasiut kl. II E
  • Katarzyna Karaś kl. II E

Trzecie miejsce zajął zespół nr I w składzie:

  • Maria Bartoszewicz kl. III C
  • Łukasz Symerewicz kl. III C
  • Michał Gawliński kl. III C

Decyzją jury i zgodnie z regulaminem konkursu wszyscy laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymali nagrody książkowe, a zwycięzcy nagrodę główną ufundowaną przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Laureatom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i “walkę” do końca.
Zapraszamy do udziału w III edycji naszego konkursu,
który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym,
a dotyczyć będzie Konstytucji Królestwa Polskiego.

Autorka tekstu, organizatorka konkursu: p. Dorota Myśliwska.

Skip to content