V Międzyszkolny Konkurs Filmowy

Protokół z posiedzenia Jury V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO

„JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

 

Jury w składzie:

Tomasz Wiśniewski-operator filmowy

Fredo Ojda- artysta plastyk, kierownik artystyczny Galerii Działań

Iwona Kulpa –Szustak-filolog, nauczycielka języka polskiego, autorka wielu publikacji

                                     kulturoznawczych i metodycznych

Joanna Waszczuk-Nowicka- filolog, nauczycielka języka polskiego

Hanna Wiśniewska-filolog, nauczycielka języka polskiego i edukacji filmowej, doradca

                               metodyczny m. st. Warszawy

po obejrzeniu i analizie filmowych prac konkursowych, biorąc pod uwagę: ujęcie tematu, walory artystyczne i intelektualne, pomysłowość, technikę a także  wrażenia artystyczne postanowiło przyznać:

dwie równorzędne I nagrody: za film „Język miłości”(remake) w reżyserii Angeliki Jakubowskiej (XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego) i za film „Rzecz o egoizmie”

w reżyserii Julii Najdowskiej i Karoliny Solnicy (LXIII LO im.Lajosa Kossutha).

II nagrody nie przyznano

III nagrodę za film „Wyobraźnia” w reżyserii Wiktora Czernickiego  (LXIII LO im. Lajosa Kossutha)

Skip to content