Obóz integracyjny klas I w Kamieńczyku 2006

Obóz integracyjny klas I został zorganizowany w II turach, w każdej uczestniczyły 3 klasy.

Kadra  obozu:

IA p. Agnieszka Kałucka
IB p. Alicja Jankowska
IC p. Monika Mizerska
ID p. Anna Wiśniewska
IE p. Hanna Wiśniewska
IF p. Adam Czechowski w zastępstwie p. Urszuli Kazalskiej
pedagog szkolny: p. Jolanta Woźniak
psycholog szkolny: p. Marta Policewicz-Podgórska
nauczyciel etyki: p. Adam Czechowski
nauczyciel PO: p. Jerzy Gołaszewski
nauczyciel WF: p. Adam Popławski

Kierownikiem obozu był nauczyciel WF, p. Jacek Kalata.

Program obozu:

 1. Warsztaty integracyjne.
 2. Warsztaty psychologiczne.
 3. Edukacja filmowa (adaptacje lektur szkolnych).
 4. Projekcje filmów dokumentalnych.
 5. Wizyta w Sanktuarium w Loretto.
 6. Zajęcia z etyki.
 7. Strzelanie i rzut granatem (w ramach realizacji programu PO).
 8. Gry i zabawy ruchowe, klasowe biegi sztafetowe.
 9. Autoprezentacje klasowe (spotkanie przy ognisku).
 10. Mecz siatkówki uczniowie – kadra obozu.
 11. Zawody strzeleckie uczniów i kadry obozu.
 12. Dyskoteka.

Łącznie w obu turach obozu wzięło udział 195 uczniów klas pierwszych. Bardzo ładna, letnia pogoda sprzyjała pełnej realizacji programu obozu i miłemu spędzaniu czasu wśród nowych koleżanek i kolegów.
Obóz hospitował Dyrektor Liceum, p. Paweł Mazur.
Mimo dużej liczby uczestników i intensywnych zajęć w żadnym turnusie obozu nikt nie zachorował ani nie uległ kontuzji.
Panowała przyjazna atmosfera, humory dopisały.
Obóz spełnił swoje zadanie. Wracamy do szkoły.

Skip to content