IPN – Lekcje z historii PRL

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – LEKCJE Z HISTORII PRL

W dniu 17 kwietnia uczniowie klas III C i III E uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach z historii najnowszej poprowadzonych przez p. Marka Renika z Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem zajęć byli “Prześladowani i aparat terroru”. Na początek uczniowie obejrzeli relację video ofiary z okresu stalinizmu Pana Mieczysława Chojnackiego “Młodzika”. Następnie maturzyści przystąpili do pracy w grupach, a każdy zespół otrzymał inne materiały źródłowe.
Zespół pierwszy pracował na źródłach dotyczących przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych, czyli okresu “polskiego stalinizmu”. Podstawą ich rozważań były fragmenty książki Dariusz Jarosza “Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948 – 1956, a chłopi”.
Zespół drugi poznawał okres konspiracji powojennej w oparciu o fragmenty wspomnień Tadeusza Lustiga “Przerwany lot ‘Orląt'”.
Zespół trzeci przeniósł się w lata sześćdziesiąte do okresu tzw. “małej stabilizacji” dzięki lekturze fragmentów wspomnień Anny Rudzińskiej “O moją Polskę. Pamiętniki 1939 – 1991”.
Zespół czwarty miał za zadanie na podstawie fragmentu książki Jerzego Eislera “Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje” omówić metody stosowane przez aparat represji wobec demonstrantów w Gdańsku.
Natomiast zespół piąty zajął się problematyką kościoła katolickiego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Na przykładzie życiorysów księży: Sylwestra Zycha, Stanisława Suchowolca i Jerzego Popiełuszki uczniowie mieli między innymi wskazać artykuły konstytucji PRL, które zostały złamane przez władze represjonujące księży.
W części podsumowującej maturzyści sformułowali ciekawe i mądre wnioski, a także wymienili się swoimi odczuciami na temat czasów Polski Ludowej.

Zajęcia te odbyły się w naszej szkole w ramach propozycji edukacyjnej IPN – lekcje z historii PRL.

Autor tekstu: p. Dorota Myśliwska

Skip to content