Spotkanie w Teatrze Żydowskim

W czerwcu 2004 r. młodzież klasy I E wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Shalom, które odbyło się w Teatrze Żydowskim w Warszawie. W spotkaniu tym uczestniczyli między innymi: minister kultury Waldemar Dąbrowski, pani Gołda Tencer, dyrektorka i inicjatorka Fundacji Shalom oraz prof. Feliks Tych, autor podręcznika zatytułowanego “Pamięć. Historia Żydów Polskich”. Obecni goście uczestniczyli w dyskusji panelowej poświęconej wspólnej przeszłości obu narodów – żydowskiego i polskiego, obu okrutnie doświadczonych w okresie II wojny światowej. Na koniec wszyscy obecni otrzymali po egzemplarzu książki pod redakcją prof. Feliksa Tycha.


Autor tekstu: p. Dorota Myśliwska

Skip to content