Spotkanie w Sejmie Szkolnych Wolontariatów

SPOTKANIE W SEJMIE – WOLONTARIUSZE I FUNDACJA “ŚWIAT NA TAK”

We czwartek, 22 lutego 2007 roku nasz klub wolontariatu otrzymał zaproszenie do Sejmu na spotkanie z Fundacją “Świat na TAK”.
Każdego roku, w czasie karnawału Fundacja przygotowuje, dzięki wielu ludziom dobrej woli i wielkiego serca, uroczysty BAL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Oczywiście sponsorami zostają różne firmy i osoby fizyczne. Zadaniem młodych wolontariuszy jest przygotowanie Sali Balowej, wykonanie dekoracji i sprawowanie opieki nad gośćmi.
W tym roku kilku wolontariuszy z naszego szkolnego koła wolontariatu włączyło się w poranne przygotowania do balu.
Po przerwie semestralnej Kapitała Fundacji “Świat na TAK” zaprosiła wszystkich wolontariuszy i opiekunów szkolnych klubów na spotkanie w Sejmie. Na tym spotkaniu wolontariusze poznali sponsorów Balu. Najbardziej zapracowane kluby zostały wyróżnione dyplomem.
Każdy z wolontariuszy pracujący przy organizacji i przebiegu Balu otrzymał dyplom uznania z rąk prezesa Fundacji pani poseł Joanny Fabisiak.
Pani Joanna Fabisiak zwróciła się do wszystkich wolontariuszy z propozycją zorganizowania w pierwszym dniu wiosny, 21 marca akcji “DZIEŃ na TAK”. Celem tej akcji będzie rozpowszechnienie wśród uczniów każdej szkoły, gdzie funkcjonuje klub wolontariatu, postawy uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.
Ta akcja ma umożliwić rozpowszechnienie innej formy spędzania czasu w szkole z pominięciem tradycyjnych “wiosennych wagarów”.
Drugą akcją zaproponowana dla szkół, poprowadzoną przez wolontariuszy jest zainteresowanie polskich uczniów losem dzieci z Afryki.
Na spotkaniu w Sejmie do zebranych przemówił ksiądz, przedstawiciel Episkopatu Polski, misjonarz z Somalii. Opowiedział o głodnych dzieciach żyjących w skrajnej nędzy, często bez rodziców i rodzeństwa. Duża grupa takich dzieci ratowana jest przez polskie siostry i misjonarzy w ośrodkach szpitalnych. Te szpitale potrzebują pomocy, przede wszystkim finansowej.
W dniu wiosny wolontariusze mogą zwrócić się do społeczności szkolnej o drobny gest i grosik dla tamtych dzieci. Może ta akcja się uda…?
Po spotkaniu w Sali Kolumnowej Sejmu, na uczestników spotkania czekali przewodnicy by oprowadzić nas po kuluarach i salach obrad w Sejmie. O wielkości polskiego parlamentu mogliśmy dowiedzieć się oglądając makietę wszystkich budynków należących do rządu.
Otrzymaliśmy rysunek przedstawiający rozmieszczenie miejsc w Sejmie zajmowanych przez wszystkich posłów. Przewodnik przedstawił nam zasady prac Trybunału Konstytucyjnego, Senatu i obrad posłów.
W czasie zwiedzania Sejmu mogliśmy wyjątkowo jako osoby prywatne robić zdjęcia. Sali obrad, korytarzy, tablic pamiątkowych rozwieszonych na ścianach w budynku.

Autor tekstu: p. Dorota Biłowicka-Maćkowiak.

Skip to content