II Pielgrzymka Młodzieży Warszawskiej do Katynia i Smoleńska, 24 – 26 października 2002

Uczestnikami były: prof. Teresa Guła i prof. Krystyna Kancewicz oraz uczniowie naszego liceum: Mateusz Kusiak, Maciej Skwara i Michał Zadrożny z klasy 4d oraz uczniowie z innych liceów i gimnazjów Ursynowa.

W programie pielgrzymki: zwiedzanie i porządkowanie cmentarza oficerów polskich w Katyniu, Msza Święta na cmentarzu; zwiedzanie Smoleńska; wizyta w parafii katolickiej, spotkanie z młodzieżą polonijną, koncert w Domu Polonii.

w 1940 r. byli rozstrzelani i pochowani polscy oficerowie (około 4,5 tys. ludzi) więźniowie Kozielska, tu w okresie represji w latach trzydziestych i czterdziestych XX w. grzebano rozstrzelanych w Smoleńsku obywateli rosyjskich (około 10 tys. ludzi). Tu również zginęło około pięciuset radzieckich jeńców wojennych zgładzonych przez niemieckich faszystów.

Nad tragedią Katynia zmowa milczenia trwała aż do 13 kwietnia 1990 r., kiedy to M. Gorbaczow na Kremlu powiedział prawdę w obecności prezydenta W. Jaruzelskiego, że oficerów polskich z Katynia, Starobielska, Ostaszkowa wymordowało NKWD.

Dzięki staraniom ks. prał. Zdzisława J. Peszkowskiego, Federacji Rodzin Katyńskich, udało się dotrzeć do archiwów kryjących tajemnice zbrodni. Najważniejszy dokument – rozkaz rozstrzelania jeńców polskich, oficerów i policjantów z Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska przedstawiciel prezydenta Borysa Jelcyna przekazal na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Wałęsy 14 października 1992 r.

Rok 1995 został ogłoszony przez prezydenta Lecha Wałęsę w 55 rocznicę zbrodni Międzynarodowym Rokiem Katyńskim. Już od 1988 r. do Katynia docierały pojedyncze osoby oraz małe grupki, a 2 września 1988 r. w Lesie Katyńskim stanął wielki dębowy Krzyż – dar Prymasa Polski Józefa Glempa. Mszę Świętą odprawił ks. Zdzisław J. Peszkowski.

Brama leśnego cmentarza z flagami dwóch słowiańskich narodów – polskiego i rosyjskiego jest otwarta dla każdego, kto pragnie pokłonić się historii i bratnim mogiłom.

28 lipca 2000 r. odbyło się uroczyste otwarcie Państwowego Pomnika – Cmentarza “KATYŃ” – pierwszego w Rosji międzynarodowego pomnika ofiar represji totalitarnych.
Organizatorami przedsięwzięcia i inwestorami budowy były: rosyjskie Ministerstwo Kultury i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Las Katyński stał się symbolem męczeństwa i bezsilności narodów wobec bestialskiej władzy ludobójstwa.

Cmentarz – KATYŃ składa się z polskiego cmentarza wojskowego i kwartału z mogiłami Rosjan. Wykonany został w stylu neomodernistycznym z motywami tradycji religijnych i narodowych obu narodów.

Cmentarz zwiedzają oficjalne delegacje, turyści z różnych krajów, weterani wojenni, młodzież, uczniowie. Dla Polaków KATYŃ to miejsce szczególne, gdyż tu leżą polscy oficerowie, kwiat narodu polskiego. Przyjeżdżający tu Polacy zapalają znicze obok tabliczki z drogim imieniem.

Dla wielu Rosjan nie znających miejsca pochówku swych represjonowanych krewnych cmentarz katyński stał się miejscem, gdzie można oddać poległym należną cześć pamięci i szacunku, można położyć kwiaty na leśnym kurhanie, gdzie pary małżeńskie składają ślubne wiązanki.

Uroczystościom wtóruje bicie dzwonu. Jego dźwięk jest przypomnieniem, że prawdy nie można ukryć, nie można zakopać, zagłuszyć gąszczem lasu.

Literatura:

  • ks. Zdzisław J. Peszkowski, “Pamięci Golgoty Wschodu”, Wydawnictwo “Soli Deo”, Warszawa, 2000 r.,
  • ks. Zdzisław J. Peszkowski, “Golgota Wschodu”,
  • Z. M. Zdrojewski, “Historia zbrodni”, Warszawa-Łódź-Orchard Lake, IX 2001 r.

Skip to content