Wycieczka “Szlakiem trzech wyznań”

WYCIECZKA “SZLAKIEM TRZECH WYZNAŃ”
– realizowana w programie “TOLERANCJA – KAŻDY INNY, WSZYSCY JEDNAKOWI”.

Wycieczka ta pomyślana jest jako sposób na zaznajomienie się z różnymi wyznaniami, które – obok katolickiego – składają się na kulturę i obyczaje naszego kraju.
Polska, z racji powiązań historycznych i położenia geograficznego, zawsze była krajem wielowyznaniowym. Ślady tego prowadzą nas do meczetu, synagogi i cerkwi – trzech świątyń znajdujących się w Warszawie.
Rozpoczęliśmy zwiedzanie od meczetu znajdującego się na ul. Wiertniczej niedaleko Wilanowa. Wyczerpujących informacji o islamie i jego wyznawcach wysłuchaliśmy siedząc na miękkich dywanach w sali modlitewnej meczetu. Przedtem zdjęliśmy buty, jak nakazuje zwyczaj w tej religii – o czym poinformował nas imam, czyli duchowny tego wyznania.
Następnie – przejechaliśmy autokarem do centrum Warszawy. Znaleźliśmy się w synagodze niedaleko Placu Grzybowskiego. Budynek tej żydowskiej świątyni zachował się w doskonałym stanie, mimo ogromnych zniszczeń tej dzielnicy (getto) w czasie wojny. Wnętrze świątyni jest właśnie odnowione – przewodnik wyjaśnił nam rzeczowo znaczenie różnych fragmentów wnętrza. Opowiadał o obrzędach religijnych i o świętach żydowskich. Słuchając go siedzieliśmy oddzielnie – po jednej stronie nasze koleżanki i nasze nauczycielki – polonistka p. Anna Matusiak i wychowawczyni – p. Anna Wiśniewskia, a po drugiej stronie uczniowie – obowiązkowo z nakryciem głowy tak, jak wymaga tego przepis religijny w tym wyznaniu. Kilku z nas wypożyczyło nawet w przedsionku synagogi rytualne małe czarne czapeczki, tzw. kipy.
Z synagogi udaliśmy się do cerkwi pod wezwaniem św. Marii Magdaleny na Pradze – niedaleko Dworca Wileńskiego. Cerkiew okazała, zwieńczona wieloma złotymi kopułami wzniesiona została za czasów zaborów i przeznaczona dla Rosjan i wyznawców prawosławia. Dziś także jest ośrodkiem kultu tej wiary i swego rodzaju zabytkiem sakralnym.
Wszystkie informacje o tym chrześcijańskim, bardzo starym wyznaniu (chrześcijaństwo podzieliło się w XI wieku n. e. na obrządek rzymsko-katolicki i prawosławny) zaczerpnęliśmy z bardzo ciekawego wykładu młodego duchownego, który interesująco opowiadał, a także ofiarował każdemu z nas cienką świeczkę woskową, którą w cerkwi zapala się z intencją w różnych sprawach.
Po obejrzeniu bardzo pięknego wnętrza cerkwi powróciliśmy do domu, bogatsi o  wiedzę w zakresie tak historycznym, jak i kulturowym.
Wycieczkę zorganizowało biuro Waltour, z którym nasza szkoła współpracuje od wielu lat.

Autor tekstu: p. Anna Matusiak
Autor zdjęć: Przemysław Szulecki, klasa ID

Skip to content