Dzień Irlandii, 17 marca 2004

W dniu 17 marca w naszej szkole zorganizowalismy Dzień Irlandii (La Feile Padraic). Po powitaniu zebranych zaprezentowany został film “Walory turystyczne Irlandii”. Następnym punktem programu był koncert zespołu Slante, który przybliżył muzykę celtycką.
Uczniowie klasy II g przedstawili program poetycki – prozę Samuela Becketta oraz krótka informację na temat tego dramaturga.
Konkurs wiedzy “Irlandia dawna i dzisiejsza” zakończył część oficjalną.
Wszyscy uczniowie, na zakończenie dnia, w nagrodę, zostali poczęstowani “wielkim słodkim tortem”.
Dzien Irlandii

PROGRAM OBCHODÓW DNIA IRLANDII – LA FREILE PADRAIC
w LXIII LO im. Lajosa Kossutha

8.15 sala 129 Projekcja filmu “Walory turystyczne Irlandii”.
9.00 sala gimn. koncert zespołu “Slante” – prezentacja muzyki celtyckiej.
10.15 sala 129 Wykład na temat kultury celtyckiej – Mateusz Dziemski, klasa II c
11.00 sala 129 Spektakl w wykonaniu uczniów II g – proza Samuela Becketta.
12.00 sala 129 Konkurs wiedzy “Irlandia dawna i dzisiejsza” – udział biorą uczniowie klas I c, II c, II g.
Cały dzień – prezentacja muzyki irlandzkiej, degustacja potraw, ekspozycje kącików tematycznych: mitologia celtycka, literatura, sztuka, kultura, geografia, polityka, biura podróży.

Autorka tekstu: p. Aleksandra Ksel-Osęka – nauczycielka języka polskiego.
Autorka zdjęć: p. Dorota Maćkowiak – nauczycielka geografii.

Skip to content