IPN- “Marzec 1968”

Uczniowie naszej szkoły wraz z panią prof. Dorotą Myśliwską dnia 28 marca wzięli udział w zajęciach w Instytucie Pamięci Narodowej. Warsztaty, które prowadziła Pani Magdalena Bogdan poświęcone były wydarzeniom z marca 1968 roku.

Wtedy to przez Polskę przeszła fala protestów studenckich. Wpływ na te wydarzenia miało wiele czynników zarówno o podłożu politycznym jak i społecznym.

Jedną z przyczyn było niewątpliwe rozczarowanie społeczeństwa polityką Władysława Gomułki, który odszedł od planu reform. Zlikwidowano wolność wypowiedzi i wznowiono walkę z Kościołem. Grupa 34 intelektualistów wyraziła swój otwarty protest w znanym liście skierowanym do premiera Józefa Cyrankiewicza w marcu 1964 roku. Z powodu planowanych zmian polityczno – społecznych w Czechosłowacji Polacy wraz z innymi wojskami Układu Warszawskiego w marcu 1968 roku wkroczyli do Pragi, i uczestniczyli w brutalnym stłumieniu protestów.

Nastrój społeczeństwa polskiego pogarszały dodatkowo niskie płace i złe warunki pracy oraz pogarszający się poziom życia.

Sytuację zaogniło zdjęcie z afisza “Dziadów” Kazimierza Dejmka. 30 sStycznia 1968 roku odbyły się manifesty studentów przeciwko cenzurze pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.

Jednym z głównym elementów propagandy w 1968 roku była tak zwana kampania antysyjonistyczna skierowana przeciwko Żydom, którzy byli obwiniani także za wydarzenia marcowe. W tle tych wydarzeń toczyła się walka polityczna „na szczytach władzy” a wydarzenia studenckie w oficjalnej prasie przedstawiano jako „spisek synów odsuniętych przywódców partyjnych pochodzenia żydowskiego”

Głównym powodem gwałtownych protestów studenckich stało się usunięcie z Uniwersytetu Warszawskiego i późniejsze aresztowanie Adama Michnika i Jerzego Szlajfera . Do poważnych starć doszło w Warszawie 9 i 11 marca 1968 roku. Także w kilku innych miastach miały miejsce protesty i wystąpienia.

Marzec ’68 był przede wszystkim ruchem sprzeciwu przeciw polityce i kłamstwom propagandowym PRL. Palenie gazet jako forma  krytyki cenzury w Polsce czy okupowanie schodów kościoła Św. Krzyża w Warszawie to tylko symboliczne incydenty.  Wydarzenia marcowe były buntem całego pokolenia, choć większość uczestników stanowiła młodzież. Mimo szybkiego załamania protestów, pokazały one budzenie się świadomości młodych Polaków.

Pani Magdalena Bogdan ciekawie przedstawiła nam fakty historyczne. Mieliśmy  okazję wykazać się poprzez samodzielną pracę tak, by dobrze zrozumieć poszczególne wątki wydarzeń marcowych. Obejrzeliśmy interesujący film, który nakręcili funkcjonariusze SB.  Są to  zarejestrowane autentyczne wydarzenia w Warszawie, gdzie wyraźnie widać było protestującą młodzież, bicie studentów oraz aresztowania.

Odbył się także konkurs z nagrodami, dzięki któremu dowiedzieliśmy się co to był chiński powielacz, dlaczego nie mówiło się Żyd tylko syjonista i poznaliśmy hasła “literaci do piór”, “studenci do nauki” a “pasta do butów”. Lekcja w Instytucie Pamięci Narodowej na pewno wszystkim zapadła w pamięć i pozwoliła zrozumieć wydarzenia tamtych dni.

Olga Wojtowicz klasa III e

Skip to content