Powstanie węgierskie 1956 – uroczystość w szkole

W dniu 25 października obchodziliśmy bardzo uroczyście 50. rocznicę powstania węgierskiego. W tym szczególnym dniu przybyli do naszej szkoły następujący goście: p. Iván Hidvégi – radca Ambasady Republiki Węgierskiej, p. István Gordon – dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, p. Elżbieta Artowicz – kierownik Katedry Hungarystyki, p. Artur Jagnieża – burmistrz Ursynowa, p. Ewa Błaszczyk – dyrektor LXV LO im. J. Bema, p. Irena Kubicka – dyrektor CIX LO im. H. Modrzejewskiej, p. Jacek Korotyński – dyrektor CXII LO im. J. Niemcewicza, p. Norbert Wójtowicz – historyk z Instytutu Pamięci Narodowej oraz p. Zoltan Tron – właściciel restauracji węgierskiej w Warszawie, który ufundował poczęstunek dla gości i grona nauczycielskiego.

Upamiętnienie wydarzeń sprzed 50 laty rozpoczął uroczysty apel przygotowany przez nauczycielkę języka polskiego p. Annę Matusiak. Następnie goście i uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się w sali audiowizualnej. Uczennice klasy III E: Aleksandra Kozerska i Maria Góralewska, pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie p. Tomasza Skrzypczaka, przygotowały referaty na temat socjologicznych i politycznych przyczyn wybuchu powstania węgierskiego. Referaty były wprowadzeniem do części historycznej przygotowanej według scenariusza nauczycielki historii p. Doroty Myśliwskiej. Zebrani mieli okazję porównać wydarzenia w Polsce i na Węgrzech słuchając zainscenizowanej rozmowy dwóch najważniejszych polityków tamtych dni, których decyzje wtedy, w październiku 1956 roku, były bardzo ważne zarówno dla Polaków jak i dla Węgrów. W postać Władysława Gomułki wcielił się Michał Drabik z klasy III D, zaś Imre Nagiego odegrał Maciej Pyka z klasy II E. Uczniowie wystąpili w samodzielnie przygotowanych strojach z epoki. Dialog został napisany przez uczniów klasy III C: Marię Bartoszewicz, Agnieszkę Stano, Łukasza Symerewicza i Rafała Antosiewicza. Uzupełnieniem występów uczniów były materiały multimedialne, przygotowane przez Krzysztofa Komorowskiego z klasy III C. Krzysztof odnalazł w internecie archiwalną kronikę amerykańską z 1957 roku, której tłumaczenia dokonał Rafał Antosiewicz, oraz archiwalne zdjęcia dotyczące tamtych wydarzeń. Całość poprowadziła, jako konferansjer, Justyna Ducka z klasy II E.

Po prezentacji uczniów głos zabrał p.  Norbert Wójtowicz, historyk IPN, który wygłosił wykład na temat solidarności polsko-węgierskiej w 1956 roku.
Na zakończenie pan ambasador Iván Hidvégi podzielił się swoimi refleksjami na temat tamtych dni i wpływu wydarzeń w Polsce na to, co działo się wówczas na Węgrzech.

Oddaniu ducha tamtych październikowych dni roku 1956 pomógł wystrój sali, dzięki pracy uczniów klas III C i II E.

Uroczystościom w naszej szkole przyglądała się dziennikarka Gazety Wyborczej, która napisała o nas artykuł.

Uczniowie klasy II E: Joanna Ciecierska, Katarzyna Kuleta, Martyna Fajkowska i Eliza Tonderska pod opieką wychowawczyni p. Doroty Myśliwskiej przygotowali konkurs wiedzy o Węgrzech. Laureatami tego konkursu zostali: Bartłomiej Falkowski z klasy II E, Andrzej Jarzynka z klasy II F i Konrad Jabłoński z II F.

Przygotowania do obchodów dnia Węgier rozpoczęły się już we wrześniu. Nauczycielki geografii: p. Dorota Maćkowiak i p. Kinga Michalik opracowały tematy prac do wykonania przez uczniów wybranych trzech klas (II F o profilu przedsiębiorczości, II G i III G o profilu geografii turystycznej). Na podstawie publikacji znajdujących się w szkolnej bibliotece, jak i materiałów dostarczonych i udostępnionych naszemu liceum przez Węgierski Instytut Kultury, młodzież przygotowała postery. Prace obejmowały zagadnienia dotyczące: historii Węgier, geografii kraju, przyrody, obiektów z listy UNESCO, parków narodowych, kultury ludowej, architektury sakralnej i świeckiej, zabytków historycznych, sztuki i kuchni węgierskiej, historii stosunków polsko-węgierskich. Postery zostały wywieszone w hollu szkoły.
Wszystkie te prace stanowiły źródło informacji o kraju naszego szkolnego patrona. Dodatkowym źródłem informacji dla społeczności szkolnej były przedstawione różnorodne foldery, mapy, albumy o atrakcjach turystycznych Węgier.

Skip to content