” Badania zawartości fosforu w detergentach” – otwarte laboratoria w SGGW

29 lutego uczniowie klasy 2 b uczestniczyli w zajęciach, w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w ramach projektu „Otwarte Laboratoria w SGGW”. Tematem zajęć były „Badania zawartości fosforu w detergentach”.

Po krótkim wstępie wygłoszonym przez  dr inż. Wojciecha Sasa (kierownik Centrum Wodnego, prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ds. rozwoju) na temat Centrum Wodnego oraz  nowych kierunków studiów otwartych na tej uczelni, przeszliśmy do laboratoriów gdzie obejrzeliśmy filmy na temat eutrofizacji wód i sposobach jej zapobiegania oraz usuwania. Następnie przeprowadziliśmy oznaczanie zawartości ortofosforanów w roztworach proszków do prania,  które wcześniej sami przyrządziliśmy. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły nam określić jak ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami środków chemicznych w życiu człowieka.

autor: prof. Katarzyna Piwowarczyk

Skip to content