“Chirurgia DNA”- otwarte laboratoria w SGGW

13 lutego uczniowie klasy 2 b uczestniczyli w zajęciach w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin w ramach projektu „Otwarte Laboratoria w SGGW”. Tematem zajęć była „Chirurgia DNA”. Zajęcia prowadziła pani doktor Ewa Siedlecka.

Po krótkim wprowadzeniu do zajęć uczniowie przystąpili do wykonywania ćwiczeń. Najpierw za pomocą endonukleaz restrykcyjnych Bam H I oraz Hind III – „nożyczek molekularnych” podzieliliśmy genomowy DNA ogórka (Cucumis sativus L.) na fragmenty, które następnie rozdzieliliśmy metodą elektroforezy. Wynik naszej pracy pani doktor utrwaliła na zdjęciu żelu agarozowego, w którym wykonywaliśmy elektroforezę. Widoczne na nim prążki to fragmenty rozdzielonego DNA ogórka.

autor: prof. Renata Kos

Skip to content