XI Seminarium Filmowe

XI SEMINARIUM FILMOWE DLA MATURZYSTÓW LXIII LO
DOM SZTUKI, 26 – 30 STYCZNIA 2004 R.

W styczniu 1994 roku, kiedy przebrzmiały dźwięki muzyki pierwszej w historii LXIII LO studniówki, maturzyści rozpoczęli gorący okres przygotowań do … matury i egzaminów na wyższe uczelnie. Nadszedł czas podsumowania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętnosci. Znakomitą okazję do tego stało się Seminarium Filmowe dla pierwszego (sic!) na Ursynowie rocznika maturzystów. Dzięki życzliwości i pomocy Domu Sztuki SMB “Jary” i Filmoteki Narodowej udało się zorganizować taką formę szkolnej edukacji humanistycznej, wtedy jedyną takiego rodzaju w Warszawie.

Autorzy koncepcji i wszystkich programów: Hanna Wiśniewska – nauczycielka języka polskiego w LO im. L. Kossutha, Grzegorz Pieńkowski z Filmoteki Narodowej i Andrzej Bukowiecki z Domu Sztuki do dzisiaj traktują Kossuthowskie Seminarium jako coś szczególnego, coś, co – jak dowodzą doświadczenia uczniów i nauczycieli – okazało się strzałem w dziesiątkę.

Atrakcyjność i merytoryczne walory przedsięwzięcia zapewniają prowadzący zajęcia znakomici wykładowcy: znawcy filmu i literatury, krytycy i historycy filmu, socjologowie, dziennikarze, twórcy dzieł filmowych.

Wśród tematów poprzednich seminariów znalazły się m. in.: “Film – zwierciadło XX wieku”, “Niebezpieczne związki literatury i filmu”, “Obecność tradycji literackiej w filmie”, “Filmowy obraz świata i człowieka”, “Oblicza totalitaryzmu w filmie dokumentalnym i fabularnym” i wiele, wiele innych. Podstawową zasadą, którą kierują się organizatorzy i twórcy programu jest to, że każde seminarium ma być (i jest) rodzajem syntezy wiedzy o kulturze, sztuce i historii, a także (i przede wszystkim) ma skłonić młodych widzów do rozważań natury etycznej i estetycznej. Pozwalają na to odwołania zarówno do historii (zwłaszcza XX wieku) i jej odbicia w filmie dokumentalnym i fabularnym. Obrazy rzeczywistości w filmie dokumentalnym (tak rzadko obecnym w szkolnej edukacji) są dla młodzieży źródłem wiedzy o epoce, ale też zmuszają do samodzielnej i subiektywnej refleksji o człowieku, smierci, wolności i zniewoleniu.

XI SEminarium Filmowe dla maturzystów LXIII im. L. Kossutha rozpoczęło się 26 stycznia br. jak zawsze w Domu Sztuki SBM “Jary”. Otwarcie seminarium swoją obecnością zazczycili: dyrektor LXIII LO – Barbara Krępska i dyrektor Filmoteki Narodowej – Waldemar Piątek, który od początku, tj. od 1994 roku, pomaga w realizacji zawsze bardzo ambitnych programów. Nie było tym razem przedstawiecieli Wydziału Kultury Dzielnicy Ursynów, który finansowo wspiera seminarium.

Tegoroczne seminarium skupia się wokół tematu: “Człowiek wobec losu, historii i codzienności”. Znakomity wykład inauguracyjny na temat: “Człowiek jako kreator swojego świata i losu” wygłosił Janusz Wróblewski, krytyk filmowy. Inspiracją do refleksji stały sie obejrzane tego dnia przez maturzystów filmy: “Obywatel Kane” O. Wellesa oraz filmy dokumentalne M. Łozińskiego: “Król”, “Egzamin dojrzałości”, “Zderzenie czołowe”.

Seminarium trwa. Sala wypełniona po brzegi. Nie chce się (choć to koniec semestru i ferie tuż, tuż) iść na wagary i to nie tylko dlatego, że na dworze mróz. Ze względu na ogromną liczbę maturzystów (198) tygodniowe spotkania Kossuthowców z filmem odbywają się w dwóch grupach. Druga grupa opuszcza gościnną salę Domu Sstuki juz po zmroku. We wtorek zajęcia na temat: “Siły determinujące ludzkie losy, historia, ideologie, władza totalitarna” prowadzi Grzegorz Pieńkowski. W programie obok “Dyktatora” Ch. Chaplina znalazły się filmy klasyków dokumentu. Tradycją seminarium jest obecność twórczości dokumentalnej i fabularnej K. Kieślowskiego. Tak było i tym razem. Przed filmami “Przypadek”, “Gadające głowy” K. Kieślowskiego wykład wygłosił krytyk literacki, Tadeusz Żółciński. We czwartek maturzyści rozważali temat: Warszawskie losy, warszawskie mity, Powstanie Warszawskie”. W temat wprowadził ich Andrzej Bukowiecki.

XI Seminarium Filmowe dla maturzystów LXIII LO im. L. Kossutha zakończyło się w piątek, kiedy to tematem były “Postawy nasze codzienne”. Filmy tego dnia to” “Zmruż oczy” A. Jakimowskiego (przedpremiera) i “Symetria” K. Niewolskiego.

I znów okazało się, że warto wyjść poza szkolną rytynę.

SEMINARIUM FILMOWE – PROGRAM

26 stycznia 2004 r., poniedziałek

Otwarcie XI SEMINARIUM FILMOWEGO DLA MATURZYSTÓW
Człowiek jako kreator swojego świata i losu – wykład inauguracyjny, Janusz Wróblewski, krytyk filmowy.
Film fabularny “Obywatel Kane”, reżyseria: Orson Welles.
Filmy dokumentalne: “Król”, “Egzamin Dojrzałości”, “Zderzenie czołowe”, reżyseria: Marcel Łoziński.

 

27 stycznia 2004 r., wtorek

Siły determinujące ludzkie losy; historia, ideologie, władza totalitarna – wykład, wprowadzenie do filmów, Grzegorz Pieńkowski, historyk filmu, filolog, nauczyciel akademicki.
Film fabularny “Dydkator”, reżyseria: Charles Chaplin.
Filmy dokumentalne: “Zwyczajny faszyzm”, “Triumf woli”, “Mówią Niemcy”, fragmenty radzieckich filmów propagandowych.

 

28 stycznia 2004 r., środa

Los – wybór czy przypadek? – wykład: Tadeusz Żółciński, krytyk literacki.
Film “Przypadek”, reżyseria: Krzysztof Kieślowski.
Filmy dokumentalne: “Gadające głowy”, reżyseria: Krzysztof Kieślowski, “Wszystko może się przytrafić”, reżyseria: Marcel Łoziński.

 

29 stycznia 2004 r., czwartek

Warszawskie losy, warszawskie mity. Powstanie Warszawskie. – wykład i wprowadzenie do filmów: Andrzej Bukowiecki, historyk i krytyk filmowy.
Filmy “Kanał”, reżyseria: Andrzej Wajda.
“Róg Brzeskiej i Capri”, reżyseria: Krzysztof Wojciechowski.   “Suita Warszawska”, impresja filmowa, reżyseria: Tadeusz Makarczyński.

 

30 stycznia 2004 r., piątek

Postawy nasze codzienne… – wykład i dyskusja: Mirosław Pęczak, socjolog kultury, dziennikarz “Poltyki”.
Filmy “Symetria”, reżyseria: Konrad Niewolski, seans przedpremierowy.
“Zmruż oczy”, reżyseria: Andrzej Jakimowski.
Podsumowanie seminarium, dyskusja.

 


Program opracowali:
– Hanna Wiśniewska, LXIII LO im. Lajosa Kossutha,
– Grzegorz Pieńkowski, Filmoteka Narodowa,
– Andrzej Bukowiecki, Dom Sztuki.

Opracowanie tekstu:
Danuta Olędzka, LXIII LO im. Lajosa Kossutha.

Autorka tekstu:
– Hanna Wiśniewska, LXIII LO im. Lajosa Kossutha

Skip to content