Spotkanie z historią- stan wojenny

Uczniowie klas IIIg i IIIe wraz z nauczycielem historii p. Dorotą Myśliwską wzięli udział w warsztatach dotyczących stanu wojennego organizowanych przez IPN – Przystanek Historia.

Stan wojenny 13.12.1981 – 22.07.1983

W obliczu zagrożenia systemu władzy eskalacją wolnościowych postulatów, kierownictwo PZPR wprowadziło stan wojenny. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – tymczasowy pozakonstytucyjny organ z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Działania w ramach stanu wojennego:

-zawieszenie działalności związków zawodowych

-zakaz strajków

-delegalizacja części organizacji społecznych, w tym Solidarności

-aresztowania i internowania (ok. 10 tys. osób)

-przerywanie i podsłuchiwanie łączności telefonicznej, tzw. „rozmowy kontrolowane”

-cenzura prywatnej korespondencji

-posterunki wojskowe na terenie całego kraju oraz liczne kolumny pancerne przemieszczające się po Polsce

Wprowadzenie uzasadniano brakiem szans na porozumienie z „nieodpowiedzialnymi” działaczami Solidarności, zapowiadającymi kolejne strajki i przygotowującymi się do wojny domowej. Przedstawiciele władz sugerowali, że jest to alternatywa wobec „większego zła”, czyli interwencji ZSRR.

Sprawne wprowadzenie stanu wojennego zaskoczyło działaczy Solidarności, nie zdążyli rozpocząć strajku generalnego. Przeprowadzono kilka akcji strajkowych, które zostały szybko spacyfikowane. Np. w Kopalni „Wujek”, gdzie zginęło 9 górników.

Państwa zachodnie nałożyły na Polskę sankcje gospodarcze. Jednocześnie zorganizowały pomoc charytatywną i wspierały konspiracyjną działalność Solidarności. Moralnym triumfem Solidarności było przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla w  1983 r.

Po zniesieniu stanu wojennego nastąpiła pozorna „normalizacja” – zachowano część represyjnego ustawodawstwa.

W uznaniu za utrzymanie komunizmu i likwidację Solidarności władze ZSRR przyznały gen. Jaruzelskiemu najwyższe radzieckie odznaczenie – Order Lenina.

Przeciwko aktom bezprawia i przemocy protestował m. in. kapelan Solidarności – błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który stał się celem politycznych szykan i prowokacji ze strony władzy oraz oszczerstw w państwowych środkach masowego przekazu. Popiełuszko został zamordowany przez Służby Bezpieczeństwa MSW.

W obliczu niereformowalności socjalistycznej gospodarki i ucisku politycznego wielu Polaków zdecydowało się na emigrację.

 

Justyna Ryszkowska kl III g

Skip to content