Warsztaty rozwoju osobistego

15 kwietnia na lekcji przedsiębiorczości mieliśmy okazję spotkać się ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Osobistego Rozwoju działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiciele Akademii X poprowadzili warsztaty dla uczniów klas pierwszych poświęcone tematyce związanej z kształceniem kompetencji miękkich. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o zasadach dobrej autoprezentacji, zarządzaniu czasem, określaniu celów czy mowie ciała w sztuce komunikacji.

Kształtowanie umiejętności miękkich stało się w dzisiejszych czasach jednym z najistotniejszych elementów rozwoju osobistego, bez względu na wykonywany zawód i pełnioną funkcję. Wykazywanie się kompetencjami miękkimi to szczególny atut, na który zwracają pracodawcy. W ogłoszeniach o pracę kompetencje miękkie wymieniane są stosunkowo często, należą do najbardziej pożądanych wymogów kwalifikacyjnych. Opisywane są pod postacią cech osobowości (np. samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, odporność na stres, wysoka automotywacja, innowacyjność i podatność na zmiany, itp.) oraz umiejętności interpersonalnych (np. komunikatywność, empatia, tolerancja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekonywania i negocjowania, itp.).

Kompetencje miękkie przydatne są na każdym stanowisku pracy i mogą być czynnikiem, który zadecyduje o pomyślnym rozwoju zawodowym. Zawsze wtedy, gdy pomimo posiadania stosownych kwalifikacji formalnych oraz specjalistycznej wiedzy i umiejętności, nie osiąga się oczekiwanych wyników, należy zastanowić się, czy aby niska skuteczność nie wynika z ignorowania kompetencji miękkich jako zasadniczego czynnika uzyskiwania właściwych rezultatów w pracy. Może okazać się, że brak skuteczności wynika właśnie z deficytów w zakresie tych kompetencji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kompetencje miękkie należą do grupy tzw. kompetencji przenośnych, czyli takich, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w bardzo różnych sytuacjach zawodowych, a także osobistych. Ułatwiają nie tylko zdobycie pracy, ale także ewentualne przekwalifikowanie się i zaadaptowanie do nowych zadań. Gwarantują skuteczność realizowania własnych zamierzeń w kontaktach z innymi osobami.

Autor: Urszula Kazalska

 

Link do Akademii na facebooku: https://www.facebook.com/SKNRO/

Skip to content