Wydarzenia 2004 w LXIIILO

  • Pokaz dla nauczycieli filmu “Pręgi” w kinie studyjnym Wiedza.
  • Opracowanie, prezentacja i zatwierdzenie nowych zasad oceniania w Wewnatrzszkolnym Systemie Oceniania.
  • Cykl wykładów “Terytoria współczesnej sztuki”, zorganizowanych przez p. Alinę Stępniak dzięki współpracy z Galerią Działań.

› 29. 10. 2004 – wykład na temat przestrzeni w dziele artystycznym prowadził prof. dr hab. Wiesław Łuczaj z ASP.
›   5. 11. 2004 – warsztaty artystyczne prowadzone były przez Janusza Byszewskiego, artystę z Centrum Sztuki Współczesnej.
› 12. 11. 2004 – wykład artysty fotografika dr Zbigniewa Tomaszczuka “Fotografia i wyobrażenia”.
› 19. 11. 2004 – wykład przeprowadzony przez mgr Piotra Sakowskiego z Wydziału Historii Sztuki UW na temat “Nurt     abstrakcyjny    w malarstwie światowym – prekursorzy i przedstawiciele”.
› 26. 11. 2004 – wykład “Muzyka klasyczna a współczesna”, przeprowadzony przez Malinę Sarnowską.
›   3. 12. 2004 – warsztaty twórcze prowadzone były przez artystę plastyka Jana Mioduszewsiego.

Skip to content