X Imielińskie Spotkania Artystyczne

X IMIELIŃSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Organizatorzy: “Galeria Działań” SBM “Imielin”,
p. Hanna Wiśiewska, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha,
Wydział Kultury m. st. Warszawy dla dzielnicy Ursynów.
Zaproszeni goście: klasa autorska z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
klasa autorska z LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego
Miejsce spotkań: LXIII LO im L. Kossutha, Warszawa, ul. Hirszfelda 1

PROGRAM

9 czerwca 2005 r.
godz. 11 – 13 Dźwięk w niemym kinie?
Historia rozwoju języka filmowego w latach 1895-1930, wykład p. Andrzeja Kaweckiego, historyka filmu.
godz. 13 – 14 Seans filmowy – kino nieme.
10 czerwca 2005 r.
godz. 12 – 13 Nowe czy stare metody na klasyke w teatrze?
wykład p. Tomasza Miłkowskiego, krytyka teatralnego.
godz. 14 – 15 Monodram “Jednoczesnie” według tekstów Jewgienija Griszkowca w wykonaniu Pawła Pabisiaka,
zdobywcy Grand Prix XXXIII OFTJA.
godz. 18 Koncert Kompozytorski studentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina,
klasa kompozycji prof. Stanisława Moryto.
9 – 15 czerwca 2005 r.
godz. 14 – 21 Wystawa: Dariusz Jabłoński “Uchylone przestrzenie 2”
Skip to content