XXIII Seminarium filmowe dla maturzystów


 XXIII  (XI Międzyszkolne) SEMINARIUM FILMOWE DLA MATURZYSTÓW

WIEK XX I XXI W ZWIERCIADLE KINA

23 – 27 stycznia 2017 r.

Miejsce: DOM SZTUKI (Warszawa, Ursynów, Wiolinowa 14-tuż przy stacji metra Ursynów)

Organizatorzy:

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie

Dom Sztuki SMB „Jary”

Poniedziałek, 23.01.2017:

DOKUMENTALNE ZWIERCIADŁO WSPÓŁCZESNOŚCI

8:15- rozpoczęcie seminarium

8:30 -wykład multimedialny:

Spojrzenie na historię i dzień dzisiejszy filmu dokumentalnego– Łukasz Maciejewski
(krytyk filmowy, nauczyciel akademicki  – Szkoła Filmowa w Łodzi)

9:30- film Jarocin. Po co wolność? (Polska 2016, reż. Leszek Gnoiński, Marek Gajczak, 109 min.)

11:20-przerwa

11:35- wprowadzenie do filmu (karty pracy)

11:45-  film Karski i władcy ludzkości (Polska 2016, reż. Sławomir Grynberg, 72 min.)

12:55- przerwa

13:15- film Fuocoammare. Ogień na morzu (Francja/Włochy 2016, reż. Gianfranco Rossi, 108 min.)

( zakończenie ok.15:15)

Wtorek, 24.01.2017     ZWYKLI LUDZIE W TRYBACH HISTORII

8:15-Wykład multimedialny- Jednostka w godzinie próby- Adam Trwoga – nauczyciel akademicki (Uniwersytet Warszawski, PJSTK w Warszawie)

9:30- film Joanna (Polska 2009, reż. Feliks Falk, 108 min.)

10:40-spotkanie z reżyserem filmu- Feliksem Falkiem

11:20- przerwa

11:30- wprowadzenie filmoznawcze do filmu-Adam Trwoga (filmoznawca, nauczyciel akademicki)

11:45- film  Skarga (Polska 1991, reż. Jerzy Wójcik, 84 min.)

13:00- przerwa

13:25- wprowadzenie filmoznawcze do filmu-Adam Trwoga (filmoznawca, nauczyciel akademicki)

13:40- Zezowate szczęście (Polska 1960, reż. Andrzej Munk, 107 min)

(zakończenie ok.15.30)

Środa, 25.01.2017

POLITYKA A CODZIENNOŚĆ, CZYLI JAK KRYZYSY WPŁYWAJĄ NA NASZE ŻYCIE

8:15-Wykład multimedialny:

        TOTALITARYZM I POLITYKA W FILMIE .

        KINO JAKO NARZĘDZIE POLITYKI-Grzegorz Pieńkowski (filmoznawca, nauczyciel akademicki)

11:00- przerwa

11:30  -wykład –Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech-Andrzej Bukowiecki (filmoznawca, krytyk filmowy)

12:15: Polska Kronika Filmowa- Wielki wiec ,20 min.

12:35-film 1956. Wolność i miłość (Węgry/USA 2006, reż. Krisztina Goda, 123 min.)

(zakończenie ok.14:40)

Czwartek, 26.01.2017

POLITYKA I CODZIENNOŚĆ-część II

8:15- wykład  Co zrobić z przeszłością? Filmowe rozliczenia z historią –  Grzegorz Pieńkowski((filmoznawca, nauczyciel akademicki)

9:15- film Labirynt kłamstw (Niemcy 2014, reż. Giulio Ricciarelli, 124 min.)

11:20- przerwa

11:50- wprowadzenie do filmu-Andrzej Bukowiecki

11:50- film Kret  (Francja/Polska 2010, reż. Rafael Lewandowski, 104 min.)

13:40-spotkanie z twórcami filmu Kret

(zakończenie ok.14:30)

Piątek, 27.01.2017

 MISTRZOWIE POLSKIEGO KINA

8:15-  wykład, cz. IKRZYSZTOF KIEŚLOWSKI– red. Janusz Wróblewski (krytyk  filmowy, Tygodnik „Polityka”)

9:00-  film Przypadek (Polska 1981, rekonstrukcja cyfrowa, 2014; reż. Krzysztof Kieślowski, 130 min.)

11:10- przerwa

11:40 – wykład , cz. II ANDRZEJ WAJDA – red. Janusz Wróblewski  (krytyk  filmowy, Tygodnik „Polityka”)

12:25: film Powidoki ( Polska 2016, reż. Andrzej Wajda, 98 min.)

14:05 – 14:40 – podsumowanie i zakończenie Seminarium

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.

 

Seminarium Filmowe dla Maturzystów –Wiek XX i XXI w zwierciadle kina jest laureatem  (I miejsce) WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016

XXIII Seminarium Filmowe dla Maturzystów jest współfinansowane ze środków Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy  URSYNÓW.

                       

Autorzy programu: Hanna Wiśniewska, Andrzej Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski

Skip to content