Zajęcia warsztatowe o Funduszach Europejskich

Lekcje o Funduszach Europejskich

27 maja 2013 r. w 63 liceum im. Lajosa Kossutha w Warszawie, w ramach zajęć z przedsiębiorczości, uczniowie klasy 2d uczestniczyli w trzygodzinnych zajęciach nt. Funduszy Europejskich. Spotkanie poprowadził koordynator Centralnego Punktu Informacyjnego (CPI) – pan Przemysław Lewandowski. Spotkanie odbyło się z inicjatywy CPI, w ramach akcji „Lekcje o Funduszach Europejskich”, corocznie organizowanej przez CPI.

Spotkanie składało się z trzech części:

– Unia Europejska i jej fundusze

– polskie programy współfinansowane ze środków unijnych

– jak przygotować projekt?

W szczególności temat projektów był istotny z punktu widzenia zajęć o przedsiębiorczości. Projekty, to podstawowa forma organizacji zadań większości podmiotów – praktycznie każda organizacja przygotowuje i wdraża je. Odgrywają one niebagatelną rolę również w Funduszach Europejskich, ponieważ pieniądze z UE przeznaczane są właśnie na realizację projektów. Umiejętność prawidłowego przygotowania projektu będzie przydatna na każdym szczeblu kariery – zarówno na studiach, jak i w pracy zawodowej.  

Skip to content