„Charakterystyczne reakcje związków nieorganicznych i organicznych” – otwarte laboratoria w SGGW.

 

24 lutego uczniowie klasy 2 b uczestniczyli w zajęciach na Wydziale  Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Chemii, w ramach projektu „Otwarte Laboratoria w SGGW”. Tematem zajęć były „Charakterystyczne reakcje związków nieorganicznych i organicznych”.

Po przypomnieniu ogólnych procesów zachodzących np.: z wytrącaniem osadów oraz zmianą pH roztworów uczniowie przystąpili do samodzielnego wykonywania eksperymentów chemicznych. W trakcie ćwiczeń zapoznali się z kilkudziesięcioma charakterystycznymi reakcjami związków nieorganicznych. Mieli okazję zaobserwować wytrącanie i rozpuszczanie osadów. Udowodnić amfoteryczny charakter wodorotlenków. Wykonali szereg ciekawych reakcji typowych dla utleniaczy i reduktorów a także wybranych związków organicznych.

autor: prof. Katarzyna Piwowarczyk

Skip to content