Ubezpieczenie

Skorzystaj ze specjalnej oferty ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Ubezpieczenie dedykowane jest uczniom Palcówki : LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha , ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa

         

 1. Wejdź na stronę  https://szkola.compensa.pl/
 2.  Wpisz hasło  849845
 3. Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. Pojawią się po wpisaniu jednego z powyższych haseł.

 4. Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

  Warunki ubezpieczenia:

  • Okres ubezpieczenia: od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024.
  • Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
  • Jeden z czterech wariantów ubezpieczenia do wyboru

  Zakres ubezpieczenia
  Zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. OWU znajdziesz również w załączniku.

  Masz pytania? Skontaktuj się z Centrum Ubezpieczeń EXPERT  882 020 732

  Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

Karta produktu

OWU_NNW_Szkolne 2023

 
Skip to content