rada_rodzicowW naszym liceum uczniowie mogą liczyć na pomoc Rady Rodziców. Współpraca między Gronem Pedagogicznym a Rodzicami pozwala szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby młodzieży.

Skład Prezydium Rady  Rodziców w  roku szkolnym 2022/2023

Magdalena Krzemińska – Przewodnicząca

Edyta Majowicz – Kołek – Zastępca Przewodniczącej

Barbara Kusztal – Skarbnik

Małgorzata Łukasiak – Sekretarz

Adam Kossakowski – Członek

Lidia Kuczmarska – Członek

Paweł Kronosz – Członek

Joanna Mizgalska,  Agnieszka Maran, Agnieszka Bajura – Komisja Rewizyjna

Ze składek dofinansowane są między innymi obiady w szkolnej stołówce, wycieczki, warsztaty przedmiotowe, obozy integracyjne. Rada przyznaje również w miarę zgłaszanych potrzeb pomoc socjalną w postaci jednorazowych lub stałych zapomóg gotówkowych. Na prośbę nauczycieli dodatkowo wyposażane są pracownie szkolne w niezbędne pomoce naukowe czy też sprzęt sportowy.

Rada Rodziców także opiniuje i doradza Dyrekcji Liceum w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw.

Praca w Radzie Rodziców odbywa się na zasadach wolontariatu i żadna z zaangażowanych osób nie pobiera za swoją działalność wynagrodzenia ani nie uzyskuje żadnych innych korzyści z tego tytułu.

Adres e-mail:

radarodzicow@liceum63.edu.pl

UWAGA!  NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
 
Rada Rodziców przy LXIII L.O. im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
SANTANDER BANK S.A. 
39 1090 2590 0000 0001 4678 4836
 
Prosimy o upewnienie się, że wpłaty dokonywane są na powyższy numer rachunku.
Skip to content