LXIII LO im. Lajosa Kossutha na Ursynowie  kieruje swoją ofertę edukacyjną do uczniów pragnących zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami. Proponujemy zróżnicowane profile klas: edukacji twórczej i kulturowej (rozszerzony język polski i historia, język angielski) z warsztatami filmowymi i edukacją kulturową, biologiczno-chemiczny z dietetyką, społeczno-prawny (rozszerzony WOS, geografia, język angielski) z edukacją prawną i europejską, matematyczno – informatyczny lub matematyczno – fizyczny (rozszerzona: matematyka oraz do wyboru fizyka lub informatyka, język angielski) z programowaniem/tworzeniem stron www i grafiką komputerową, matematyczno-geograficzny (klasa integracyjna) z geoinformacją i grafiką komputerową. Proponujemy także dwa nowe profile klas: komunikacji społecznej (rozszerzona: matematyka, biologia oraz język angielski ) oraz biznesowy (rozszerzona geografia i matematyka) z językiem angielskim biznesowym i public relations w biznesie.  W większości klas klasach realizowany jest  rozszerzony program języka angielskiego w systemie  międzyoddziałowym na czterech poziomach zaawansowania. Proponujemy także do wyboru język hiszpański lub niemiecki ( uczonych na dwóch poziomach: od podstaw i kontynuacja). Na zajęciach dodatkowych uczniowie mogą podjąć naukę języka węgierskiego lub japońskiego.

Wyróżnia nas:

 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania TIK. Uczniowie mają możliwość  udziału w programie Euroweek, wycieczkach zagranicznych (Londyn, Malta, Berlin), projektach e-twinningowych, projekcie Erasmus+ oraz w wymianie międzyszkolnej z Węgrami. Tradycją naszej szkoły jest  Dzień Języków Obcych. Poza tym uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach językowych. Organizujemy spotkania z przedstawicielami organizacji pośredniczących w rekrutacji studentów na uczelnie zagraniczne.
 • doskonalenie umiejętności językowych – szczególnie w zakresie języka angielskiego – poprzez kontakt z native speakerami i naukę języka na czterech poziomach.
 • edukacja europejska, w ramach której współpracujemy z Biurem Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce. Jesteśmy uczestnikiem programu EPAS. W ubiegłym roku szkolnym uzyskaliśmy tytuł Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego. Uczniowie na co dzień uczestniczą w różnych projektach, konkursach i olimpiadach poświęconych tematyce UE. 8 maja 2020 r. zdobyliśmy prestiżową Jan Amos Comeniusa Prize ufundowaną i przyznawaną przez Komisję Europejską za najwyższej jakości nauczanie na temat Unii Europejskiej, pokonując wszystkie szkoły w Polsce. Jesteśmy również finalistami konkursu Euroscola, którego nagrodą był udział uczniów w European Day w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. 
 • edukacja prawna, w ramach której z Okręgową Izbą Radców Prawnych realizujemy nauczanie podstaw prawa, w wymiarze 4 godzin w cyklu. Zajęcia prowadzą raz w tygodniu prawnicy różnych specjalizacji. Ponadto organizujemy od dwóch lat Dzień z Prawem – projekt dla szkół ursynowskich.  Uczniowie biorą także udział w Tygodniu Konstytucyjnym oraz  w projekcie Adwokat przydaje się w życiu.
 • edukacja obywatelska i historyczna, której celem jest kształtowanie i utrwalanie postaw aktywności  niezbędnej do funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi  m.in. z Forum Dialogu, Amnesty International, Stowarzyszeniem Rubin, Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którymi realizujemy ciekawe projekty. Uczymy demokracji przez działanie, np. organizując prawybory, debaty oksfordzkie. Organizujemy spotkania ze świadkami historii.
 • działalność naukowa, dzięki której poszukujemy nowatorskich rozwiązań. Efektem tegorocznej pracy koła fizycznego jest powstanie Testera jakości Powietrza TJP w ramach konkursu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Urządzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Daje możliwość badania  stężenia obecności CO2 w powietrzu, który ma wpływ na koncentrację w czasie wysiłku intelektualnego, np. w czasie lekcji. 
 • Festiwal Nauki – cykliczna impreza organizowana w naszym liceum – w czasie którego można uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach naukowych, prezentować własne dokonania. Gościmy wtedy kilkanaście studenckich kół naukowych, wykładowców oraz ciekawe osobowości z różnych uczelni warszawskich.
 • indywidualny tok nauki – zdolni uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów poprzez naukę indywidualną z wybranym nauczycielem. Obecnie prowadzimy indywidualny tok z biologii, języka angielskiego i fizyki.
 • oferta dodatkowych zajęć sportowych obejmuje wakacyjny obóz rowerowy, zimowy obóz narciarski, sobotnie wycieczki rowerowe, udział w programie BeActive, reprezentowanie szkoły w rozgrywkach drużynowych np. w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej, w biegach przełajowych. Jesteśmy organizatorem Mistrzostw we wspinaniu się po ściance wspinaczkowej. Dysponujemy pełnowymiarową salą gimnastyczną, ścianką wspinaczkową, salą fitness, siłownią. Ponadto sąsiaduje z naszą szkołą pływalnia, korty tenisowe należące do UCSiRu.
 • opieka psychologiczna pedagogiczna – wszyscy nasi uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony doskonale wykwalifikowanego i gotowego do współpracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego, w tym pedagoga, psychologa oraz pięciorga nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Staramy się zrozumieć zmieniające się potrzeby uczniów i rodziców. Uważamy współpracę z Rodzicami za bardzo ważny element procesu wychowawczego i edukacyjnego. 
 • wolontariat – od wielu lat nasi uczniowie pracują w charakterze wolontariuszy w organizacjach takich jak: WOŚP, Bank Żywności, Świat na Tak, Pola Nadziei, Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
 • w ramach przedmiotów uzupełniających proponujemy zajęcia z zakresu edukacji prawnej, edukacji filmowej, teatralnej, geoinformatyki, dietetyki. Z inicjatywy uczniów powstał klub filmowy.

 Czekamy na ucznia:

 • ciekawego świata
 • chętnego do podejmowania wyzwań
 • nastawionego na rozwój

 Zapraszamy do szkoły:

 • w której dostrzegamy indywidualne potrzeby ucznia,
 • gdzie czeka wykwalifikowana kadra, 
 • dającej możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań,
 • zapewniającej bezpieczeństwo i komfortowe warunki nauki i pracy, z zapleczem socjalnym – stołówką z obiadami gotowanymi w szkole, ze sklepikiem.

                                                                                                                           Czekamy na Was!

1b biologiczno-chemicznej

1c społeczno-prawna

1d matematyczno-informatyczna/matematyczno-fizyczna

1e matematyczno-geograficzna(integracyjna)

Skip to content