Duplikat Legitymacji i Świadectwa

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha

Pobierz wzór pisma: Załącznik nr 1 [PDF]

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017 r. nr 0, poz. 170)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

  • Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
   • W przypadku utraty rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły
    z pisemnym wnioskiem ( Załącznik nr 1) o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
   • Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.
   • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu
   • Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
  • Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
   • W przypadku utraty rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
   • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
   • roku ukończenia szkoły / klasy.
   • Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
   • wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
   • Termin wykonania duplikatu do 30 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
 • Powyższe opłaty należy wnosić na konto:
   • 53 1030 1508 0000 0005 5031 6005

  z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej;  imię
  i nazwisko ucznia/absolwenta.

Na podstawie Rozporządzenia MEN opłaty wynoszą:

 • za duplikat świadectwa ukończenia szkoły – 26zł
 • za duplikat legitymacji szkolnej – 9zł

Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

Skip to content