Innowacja pedagogiczna

 

Klasa matematyczno- fizyczno- geograficzna

Oddział przeznaczony dla uczniów zainteresowanych matematyką, fizyką lub geografią. Klasa realizuje innowację pedagogiczną – „Elementy gospodarki przestrzennej dzielnicy Ursynów” pod merytorycznym kierunkiem Politechniki Warszawskiej.
Większość zajęć związanych z realizacją innowacji prowadzona będzie na terenie Politechniki. Przewidziane są wyjścia do Sejmu, Senatu, wizyty w Ratuszu, oczyszczalni “Czajka”. W drugim roku nauki przewidziany tygodniowy obóz naukowy w ośrodku Politechniki Warszawskiej w Grybowie.
Najlepsi uczniowie tej klasy w liczbie – co najmniej 2, otrzymają indeksy Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i kartografii.

Skip to content