Kadra

Doświadczona i sprawdzona kadra nauczycielska sprawuje pieczę nad wszystkimi uczniami naszej szkoły.

Dyrektor Anna Jurek

Wicedyrektor Agnieszka Bolek

 

Język polski

Anna Jurek
Agnieszka Bolek
Justyna Drath
Angelika Riabinow 
Anna Szczęsna – urlop zdrowotny
Hanna Wiśniewska
Ewa Krzakowska – Łazuka

Język angielski

Małgorzata Bajorek
Marta Fituch – urlop zdrowotny
Ewa Głowacz
Małgorzata Łukasik
Maria Dzienisiewicz
Inga Chrościcka – Woźniak

Język francuski

Małgorzata Łukasik

Język niemiecki

Ewa Głowacka
Maria Dzienisiewicz

Język rosyjski

Barbara Charasz
Krystyna Kuczyńska
Krystyna Kancewicz-Sokołowska

Język turecki

Agnieszka Lesiczka

Język hiszpański

Marta Piróg

Historia

Paweł Mazur – urlop zdrowotny
Dorota Myśliwska
Jolanta Wiszniewska

Biologia

Renata Kos

Geografia

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Piotr Kalinowski

Chemia

Katarzyna Piwowarczyk

Matematyka

Zofia Albin
Anna Wiśniewska
Jolanta Wójcik

Fizyka

Jacek Skoneczny

Informatyka

Anita Machura

Podstawy przedsiębiorczości

Anita Machura
Piotr Kalinowski

Grafika komputerowa

Anita Machura

Wiedza o kulturze

Anna Jurek
Agnieszka Bolek
Justyna Drath

Dziennikarstwo

Anna Szczęsna – urlop zdrowotny
Ewa Krzakowska – Łazuka

Edukacja teatralna i filmowa

Hanna Wiśniewska

Historia i Społeczeństwo

Jolanta Wiszniewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Ciechan

Wiedza o społeczeństwie

Jolanta Wiszniewska

Przyroda

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Jacek Skoneczny

Religia

Piotr Wojtas
ks. Jan Skibiński

Etyka

Adam Czechowski

Wychowanie fizyczne

Agnieszka Ciechan
Jacek Kalata
Agnieszka Kałucka
Adam Popławski 
Joanna Wojciuk

Biblioteka

Małgorzata Bieda

Pedagog

Agnieszka Makowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content