Konkurs „Ja i świat wokół mnie”

galeria działań

 

DYREKCJA
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE

Serdecznie zapraszamy Państwa Uczniów do udziału w 7.edycji  konkursów  międzyszkolnych
„Ja i świat wokół mnie”

 

VII  KONKURS POETYCKI
„JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

Organizatorzy konkursu- LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha i Galeria Działań SMB Imielin zapraszają Uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie poetyckim, którego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Oryginalny utwór poetycki  (nienaruszający praw autorskich osób trzecich), opatrzony godłem wraz z kartą zgłoszeniową w zamkniętej kopercie należy składać do 18 maja 2017 roku do godz.15.00 w sekretariacie LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 lub w Galerii Działań, ul. Marco Polo 1(tel.22643 65 37).
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

Przy ocenie wierszy będą brane pod uwagę:
ujęcie tematu, walory artystyczne, wrażliwość literacka.

Ogłoszenie wyników i rozdanie cennych nagród  zwycięzcom konkursu nastąpi  2  czerwca 2017 r. w czasie XXII Spotkań Artystycznych (Laureat GRAND PRIX  Warszawskiego Przeglądu Edukacji Kulturalnej)  w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11.

Załączniki [PDF]
Zaproszenie i regulaminy konkursów poetyckiego i filmowego
KONKURS FILMOWY – karta zgłoszenia
KONKURS POETYCKI – karta zgłoszenia

 

Skip to content