Liceum Kossutha laureatem Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” (Janusz Korczak)

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła została laureatem IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Tematem przewodnim tej edycji było: “Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?”. Działania naszych nauczycieli, wychowawców i pedagogów zostały docenione przez ekspertów z dziedziny pedagogiki i przedstawicieli ważnych warszawskich instytucji. Nagrodę przyznał nam Prezydent m.st. Warszawy.

To wspaniałe wyróżnienie mobilizuje nas do dalszej pracy i przystąpienia do kolejnej X edycji konkursu, tym razem pod hasłem: ” Szkoła miejscem gościnności i współistnienia, w tym dla dzieci z Ukrainy”. Działania nasze będą wspierać genialne i ciągle aktualne idee Janusza Korczaka.

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil (…) Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.” (Janusz  Korczak)

Skip to content