Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw z egzaminu maturalnego wydawane będą w sekretariacie szkoły w dniu 5 lipca 2022 r. w godz. 11:00 -15:30.  Prosimy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw z egzaminu maturalnego będzie można odebrać w sekretariacie szkoły również po 5 lipca 2022 r.

Skip to content