Udział w projekcie Informatyka+

Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany przez pracowników naukowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatycznej oraz polskich renomowanych uczelni wyższych . W projekcie biorą udział  uczniowie oraz nauczyciele z blisko 1000 szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z 5 województw (mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego).

inf

Pełne informacje znajdziecie na stronie: http://www.informatykaplus.edu.pl

Uczniowie klas informatycznych wzięli udział:

  1. W ramach Wszechnicy na kołach w wykładzie pt. “Witryna w Internecie- zasady tworzenia i funkcjonowania” prowadzący –  mgr inż. Piotr Kopciał
    data 17 listopada 2010 r.
  2. W ramach Wszechnicy porannej w warsztatach pt. “Techniki algorytmiczne- przybliżone i   dokładne” prowadzący prof. Maciej Sysło, mgr inż. Waldemar Ptasznik- Kisieliński
    data 18 listopada 2010 r.
  3. W ramach Wszechnicy porannej w warsztatach pt. “Sieci komputerowe w powszechnym użyciu” prowadzący dr inż. Dariusz Chaładyniuk, mgr inż Józef Wacnik
    data 9 grudnia 2010 r.

Skip to content