Październik 1956

Od 19 do 21 października , przez kolejne trzy dni, organizując różne aktywności, przywoływaliśmy i wspominaliśmy wydarzenia sprzed 60 laty, określane w historii Polskim Październikiem, który zapoczątkował tzw. ,,odwilż polityczną ” po okresie krwawego terroru stalinowskiego oraz po  rewolucji węgierskiej .
Klasy 1c i 1e  uczestniczyły w wyciecze plenerowej przygotowanej przez IPN i Węgierski Instytut  Kultury w Warszawie pt. Polska -Węgry. Historia i pamięć .”Uczniowie w trakcie zwiedzania wysłuchali wykładu pana Michała Zarychty oraz wypełniali karty pracy . Pierwszaki przygotowały także prace plastyczne związane z upamiętnieniem omawianych wydarzeń .

Natomiast wszyscy drugoklasiści obejrzeli film pt. ,,Wojna i miłość . Węgry 1956″ poprzedzony prelekcją wprowadzającą w klimat ówczesnych wydarzeń .

Specjalnie dla tegorocznych maturzystów zaprosiliśmy do naszej szkoły pana dr Dariusza Gołaszewskiego, który w ciekawy i momentami dowcipny sposób przybliżył atmosferę Października 1956 oraz sylwetki głównych bohaterów politycznych .
Jola Wiszniewska

Skip to content