Plany lekcji rok szkolny 2011/2012

Sprawdź swój plan dnia On-line

plan

1b

1d

1e

1f

1g

2b

 

2d

2e

2f

2g

3c

3d

3e

3f

3g

3h

plan

 

Plany lekcji rok szkolny 2009/2010

Klasa 1C

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 WF-2/2 KŁ G2 WF-2/2 KŁ G2 WF-1/2 KŁ G2 WF-2/2 KŁ G3
2 9:10- 9:55 w o kulturze DE 210 fizyka-1/2 Pu 220
j.angielski-2/2 MB 230
j.angielski-1/2 MP 201
biologia-2/2KE 208
historia TG 108 j.polski IK 205
3 10:05-10:50 j.polski IK 205 chemia PI 226 matematyka UG 202 j.polski IK 205 j.francuski-1/2 MM 210
chemia-2/2PI 228
4 11:00-11:45 j.polski IK 205 rel/et WŁ 217 rel/et WŁ 210 j.polski IK 205 fizyka Pu 220
5 11:55-12:40 j.angielski-1/2 MP 201
fizyka-2/2 Pu 220
biologia KE 205 informatyka-1/2 MN 121
j.francuski-2/2Fr 110
matematyka UG 203 matematyka UG 203
6 13:00-13:45 WOS ST 106 przedsięb. MN 103 informatyka-1/2 MN 121
j.francuski-2/2Fr 110
PO JG 228 historia TG 108
7 13:55-14:40 chemia-1/2PI 228
j.francuski-2/2Fr 131
GDDW KŁ 205 j.francuski-1/2 MM 201
informatyka-2/2 MN 121
biologia-1/2KE 208
j.angielski-2/2 MB 230
geografia HB 217
8 14:50-15:35 WF-1/2 KŁ G1 WF-1/2 KŁ G1 j.francuski-1/2 MM 201
informatyka-2/2 MN 121
geografia HB 217

Klasa 1D1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 fizyka Gr 126 WF-1/2 CA G3
WF-2/2 Po G1
historia PM 206 chemia PI 228 matematyka AW 203
2 9:10- 9:55 fizyka Gr 126 j.polski AS 202 matematyka AW 203 j.angielski-1/2 MD 220
biologia-2/2 RK 208
matematyka AW 203
3 10:05-10:50 matematyka AW 203 j.niemiecki-1/2 TH 106
fizyka-2/2 Gr 126
WF-1/2 CA G2
WF-2/2 Po G1
j.angielski-1/2 MD 220
j.angielski-2/2 SE 228
geografia HB 217
4 11:00-11:45 j.polski AS 202 historia PM 206 j.polski AS 202 rel/et MC 129 chemia-1/2 PI 228
j.niemiecki-2/2 TH 106
5 11:55-12:40 j.polski AS 202 informatyka-1/2 UK 117
j.angielski-2/2 SE 129
GDDW AW 203 informatyka-1/2 UK 117
j.niemiecki-2/2 TH 106
PO JG 105
6 13:00-13:45 WF-1/2 CA G2
WF-2/2 Po G1
informatyka-1/2 UK 117
j.angielski-2/2 SE 129
fizyka-1/2 Gr 126
chemia-2/2 PI 228
j.niemiecki-1/2 TH 106
informatyka-2/2 UK 117
biologia RK 208
7 13:55-14:40 w o kulturze DE 210 biologia-1/2 RK 208
informatyka-2/2 UK 117
rel/et MC 106 matematyka AW 203
8 14:50-15:35 j.angielski-1/2 MD 230
informatyka-2/2 UK 117

Klasa 1D2

1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:15- 9:00 geografia HB 217 j.niemiecki-2/2 TH 106 chemia-1/2 PI 228
j.niemiecki-2/2 TH 106
WF-1/2 CA G3 fizyka-1/2 Gr 126
j.angielski-2/2 MD 230
2 9:10- 9:55 matematyka KP 101 matematyka KP 110 fizyka Gr 126 PO JG 226 j.polski AK 102
3 10:05-10:50 informatyka-1/2 MN 121
informatyka-2/2 UK 117
matematyka KP 110 fizyka Gr 126 j.polski AK 102 biologia KE 208
4 11:00-11:45 historia TG 108 WF-1/2 CA G3
WF-2/2 JK G1
j.niemiecki-1/2 TH 106
chemia-2/2 PI 228
j.polski AK 102 historia TG 108
5 11:55-12:40 biologia-1/2 KE 101
j.angielski-2/2 MD 230
GDDW KP 101 rel/et WŁ 205 j.angielski-1/2 MP 201
biologia-2/2 KE 208
j.niemiecki-1/2 TH 106
fizyka-2/2 Gr 126
6 13:00-13:45 w o kulturze DE 210 j.angielski-1/2 MP 201
j.angielski-2/2 MD 230
j.polski AK 102 matematyka KP 208 chemia PI 228
7 13:55-14:40 j.angielski-1/2 MP 201 rel/et WŁ 217 matematyka KP 101 informatyka-1/2 MN 121
informatyka-2/2 UK 117
WF-2/2 JK G1
8 14:50-15:35 WF-1/2 CA G2 WF-2/2 JK G1 informatyka-1/2 MN 121
informatyka-2/2 UK 117

Klasa 1E

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 j.polski AK 102 fizyka Gr 126 w o kulturze DE 110 rel/et MC 126 biologia-1/2 KE 208
2 9:10- 9:55 j.polski AK 102 matematyka AW 203 w o kulturze DE 110 GDDW AK 102 WF-1/2 KŁ G2
WF-2/2 JK G1
3 10:05-10:50 w o kulturze DE 210 rel/et MC 202 biologia KE 208 matematyka AW 202 j.polski AK 102
4 11:00-11:45 j.angielski-1/2 FM 129
informatyka-2/2 MN 121
j.rosyjski-1/2 BC 203
chemia-2/2 PI 226
j.rosyjski-1/2 BC 110
j.angielski-2/2 GE 230
historia DM 206 historia DM 206
5 11:55-12:40 j.angielski-1/2 FM 129
informatyka-2/2 MN 121
chemia-1/2 PI 226
j.rosyjski-2/2 BC 203
j.polski AK 102 WF-1/2 KŁ G3
WF-2/2 JK G1
j.angielski-1/2 FM 129
j.rosyjski-2/2 BC 110
6 13:00-13:45 informatyka-1/2 MN 121
j.angielski-2/2 GE 102
WF-1/2 KŁ G2
WF-2/2 JK G1
matematyka AW 203 geografia HB 217 PO JG 105
7 13:55-14:40 informatyka-1/2 MN 121 historia DM 206 chemia PI 228 j.polski AK 102 przedsięb. MN 103
8 14:50-15:35 j.angielski-2/2 GE 102 biologia-2/2 KE 208
Klasa 1F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 w o kulturze DE 210 informatyka-1/2 UK 117
j.angielski-2/2 SE 210
WF-1/2 CA G3
WF-2/2 Po G1
matematyka AW 202 fizyka-1/2 Pu 220
2 9:10- 9:55 GDDW UK 220 informatyka-1/2 UK 117
j.niemiecki-2/2 EG 105
j.polski HW 210 matematyka AW 202 historia TG 108
3 10:05-10:50 historia TG 108 matematyka AW 203 j.polski HW 210 PO JG 226 matematyka AW 203
4 11:00-11:45 matematyka AW 203 j.angielski-1/2 SE 210
biologia-2/2 KE 205
biologia KE 208 j.angielski-1/2 SE 228
j.niemiecki-2/2 EG 105
przedsięb.-1/2 UK 117
j.niemiecki-2/2 EG 105
5 11:55-12:40 WF-1/2 CA G2
WF-2/2 Po G1
fizyka Pu 220 chemia Ja 226 WF-1/2 CA G4
WF-2/2 Po G2
przedsięb.-1/2 UK 117
j.angielski-2/2 SE 103
6 13:00-13:45 biologia-1/2 KE 101
fizyka-2/2 Pu 220
rel/et MC 208 j.niemiecki-1/2 EG 105
informatyka-2/2 UK 117
j.niemiecki-1/2 EG 105
j.angielski-2/2 SE 220
j.angielski-1/2 SE 103
przedsięb.-2/2 UK 117
7 13:55-14:40 j.polski HW 210 j.niemiecki-1/2 EG 105
informatyka-2/2 UK 117
geografia HB 217 przedsięb.-2/2 UK 117
8 14:50-15:35 rel/et MC 106 j.polski HW 210


Klasa 1G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 matematyka KP 101 biologia-1/2 KE 205 biologia-2/2 KE 208 j.polski AB 103 matematyka KP 110
2 9:10- 9:55 historia DM 206 j.rosyjski-1/2 Kk 131
chemia-2/2 PI 226
j.rosyjski-1/2 Kk 131
j.angielski-2/2 MD 220
j.polski AB 103 historia DM 206
3 10:05-10:50 w o kulturze AB 103 j.angielski-1/2 MP 201
j.rosyjski-2/2 Kk 131
historia DM 206 WF-1/2 WJ G1
WF-2/2 Po G2
informatyka-1/2 MN 121
j.angielski-2/2 MD 230
4 11:00-11:45 j.polski AB 103 WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 Po G4
j.polski AB 103 j.angielski-1/2 MP 201
j.rosyjski-2/2 Kk 131
informatyka-1/2 MN 121
j.rosyjski-2/2 Kk 131
5 11:55-12:40 j.polski AB 103 j.rosyjski-1/2 Kk 131
j.angielski-2/2 MD 230
chemia-1/2 PI 228
j.rosyjski-2/2 Kk 131
geografia HB 217 j.rosyjski-1/2 Kk 131
informatyka-2/2 MN 121
6 13:00-13:45 chemia PI 228 GDDW Kk 110 matematyka KP 101 biologia KE 206 j.angielski-1/2 MP 201
informatyka-2/2 MN 121
7 13:55-14:40 fizyka Pu 220 WOS ST 106 PO JG 228 WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 Po G3
8 14:50-15:35 rel/et WŁ 217 rel/et WŁ 203
Klasa 2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 historia TG 108 historia TG 108 chemia Ja 226 biologia-1/2 RK 208
j.angielski-2/2 MP 201
WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 JK G1
2 9:10- 9:55 WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 JK G1
rel/et MC 106 chemia Ja 226 geografia FK 217 matematyka KP 110
3 10:05-10:50 chemia-1/2 Ja 226
biologia-2/2 RK 208
biologia RK 208 WOS ST 205 matematyka KP 210 PO JG 205
4 11:00-11:45 j.francuski-1/2 Fr 131
chemia-2/2 Ja 226
GDDW MP 201 j.francuski-1/2 Fr 131
j.angielski-2/2 MP 129
matematyka KP 210 fizyka-1/2 Gr 126
j.angielski-2/2 MP 201
5 11:55-12:40 j.polski IK 205 j.angielski-1/2 MP 201
fizyka-2/2 Gr 102
biologia RK 208 j.polski IK 205 j.angielski-1/2 MP 201
j.francuski-2/2 MM 210
6 13:00-13:45 j.angielski-1/2 MP 201
j.francuski-2/2 MM 126
j.polski IK 205 rel/et MC 106 przedsięb. MN 226 j.polski IK 205
7 13:55-14:40 geografia FK 217 matematyka KP 101 WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 JK G1
fizyka Gr 126 j.polski IK 205
Klasa 2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 j.polski IK 205 matematyka KP 110 matematyka KP 110 PO JG 105
2 9:10- 9:55 j.polski IK 205 WF-1/2 CA G3
WF-2/2 #w1 G1
WF-1/2 CA G3
WF-2/2 #w1 G1
WF-1/2 CA G3
WF-2/2 #w1 G1
geografia HB 217
3 10:05-10:50 geografia HB 217 historia TG 108 matematyka KP 101 GDDW HB 217 historia TG 108
4 11:00-11:45 fizyka Pu 220 chemia-1/2 BG 228
biologia-2/2 RK 208
geografia HB 217 przedsięb. MN 226 j.polski IK 205
5 11:55-12:40 j.francuski-1/2 MM 126
j.francuski-2/2 Fr 131
biologia-1/2 RK 208
chemia-2/2 BG 228
chemia BG 129 j.francuski-1/2 MM 110
j.angielski-2/2 MB 230
j.polski IK 205
6 13:00-13:45 rel/et AO 205 rel/et AO 220 j.francuski-1/2 MM 201
j.angielski-2/2 MB 230
j.polski IK 205 WOS ST 106
7 13:55-14:40 biologia RK 208 j.angielski-1/2 GE 102
j.francuski-2/2 Fr 131
historia TG 108 j.polski IK 205
8 14:50-15:35 j.angielski-1/2 GE 102 j.francuski-2/2 Fr 131 WOS ST 106
Klasa 2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 chemia Ja 226 biologia RK 208 j.angielski-1/2 FM 129
informatyka-2/2 UK 117
j.polski AS 202
2 9:10- 9:55 historia TG 108 fizyka Gr 126 geografia FK 202 j.niemiecki-1/2 EG 105
informatyka-2/2 UK 117
chemia-1/2 Ja 226
fizyka-2/2 Gr 126
3 10:05-10:50 j.polski AS 202 informatyka-1/2 UK 117
j.niemiecki-2/2 EG 105
matematyka AW 203 informatyka-1/2 UK 117
j.niemiecki-2/2 EG 105
fizyka-1/2 Gr 126
chemia-2/2 Ja 226
4 11:00-11:45 WF-1/2 #v2 G2
WF-2/2 Po G1
j.niemiecki-1/2 EG 105
informatyka-2/2 UK 117
matematyka AW 203 informatyka-1/2 UK 117
j.angielski-2/2 MD 108
j.angielski-1/2 FM 129
j.angielski-2/2 MD 230
5 11:55-12:40 przedsięb. UK 102 GDDW EG 105 WF-1/2 #v2 G2
WF-2/2 Po G3
PO JG 228 historia TG 108
6 13:00-13:45 matematyka AW 203 j.polski AS 202 j.angielski-1/2 FM 131
j.angielski-2/2 MD 220
matematyka AW 203 WF-1/2 #v2 G2
WF-2/2 Po G3
7 13:55-14:40 rel/et AO 205 j.polski AS 202 j.polski AS 202 WOS ST 106
8 14:50-15:35 geografia FK 217 rel/et AO 220
Klasa 2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 biologia-1/2 RK 208
fizyka-2/2 Pu 220
historia DM 206 matematyka ZA 102 PO JG 226 chemia-1/2 Ja 226
j.angielski-2/2 FM 129
2 9:10- 9:55 chemia Ja 226 WF-1/2 KŁ G2
WF-2/2 #w1 G1
WF-1/2 KŁ G2
WF-2/2 #w1 G1
WF-1/2 KŁ G2
WF-2/2 #w1 G1
fizyka-1/2 Pu 220
j.angielski-2/2 FM 129
3 10:05-10:50 rel/et AO 106 fizyka Pu 220 j.angielski-1/2 FM 129
chemia-2/2 Ja 226
biologia RK 208 j.angielski-1/2 FM 129
j.rosyjski-2/2 Kk 131
4 11:00-11:45 w o kulturze DE 210 j.rosyjski-1/2 Ka 110
j.rosyjski-2/2 Kk 131
przedsięb. MN 226 geografia HB 217 matematyka ZA 101
5 11:55-12:40 w o kulturze DE 210 j.polski HW 210 j.polski HW 210 matematyka ZA 101 historia DM 206
6 13:00-13:45 j.rosyjski-1/2 Ka 110
j.angielski-2/2 FM 129
j.polski HW 210 j.polski HW 210 j.polski HW 210 historia DM 206
7 13:55-14:40 j.angielski-1/2 FM 129 rel/et AO 220 j.polski HW 210 j.polski HW 210 GDDW FM 129
8 14:50-15:35 biologia-2/2 RK 208
Klasa 2G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 historia DM 206 j.polski AB 103 j.angielski-1/2 FM 129
j.angielski-2/2 SE 103
geografia FK 217 matematyka ZA 101
2 9:10- 9:55 j.angielski-1/2 FM 129
j.angielski-2/2 SE 228
biologia-1/2 KE 205
chemia-2/2 BG 228
j.polski AB 103 j.angielski-1/2 FM 129
j.angielski-2/2 SE 230
biologia KE 208
3 10:05-10:50 fizyka Pu 220 chemia-1/2 BG 228
biologia-2/2 KE 205
geografia FK 220 historia DM 206 fizyka Pu 220
4 11:00-11:45 WF-1/2 #v2 G2
WF-2/2 JK G3
historia DM 129 matematyka ZA 101 j.polski AB 103 PO JG 202
5 11:55-12:40 j.rosyjski-1/2 Ka 105
j.rosyjski-2/2 BC 110
rel/et AO 108 WF-1/2 #v2 G2
WF-2/2 JK G1
j.polski AB 103 WOS ST 226
6 13:00-13:45 j.polski AB 103 j.rosyjski-1/2 Ka 131
j.rosyjski-2/2 BC 203
chemia BG 129 matematyka ZA 101 WF-1/2 #v2 G2
WF-2/2 JK G1
7 13:55-14:40 GDDW AB 103 przedsięb. MN 103 w o kulturze AB 108
8 14:50-15:35 rel/et AO 205 przedsięb. MN 103
Klasa 3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 JK G1
fak. mat. historia DM 217 WF-1/2 WJ G1 matematyka UG 201
2 9:10- 9:55 GDDW AS 202 j.angielski-1/2 FM 129
j.angielski-2/2 SE 210
j.niemiecki-1/2 EG 105
j.niemiecki-2/2 TH 106
matematyka UG 203 j.niemiecki-1/2 EG 105
j.niemiecki-2/2 TH 106
3 10:05-10:50 j.angielski-1/2 FM 129
j.angielski-2/2 SE 102
historia DM 206 j.niemiecki-1/2 EG 105
j.niemiecki-2/2 TH 106
matematyka UG 203 j.niemiecki-1/2 EG 105
j.niemiecki-2/2 TH 106
4 11:00-11:45 j.niemiecki-1/2 EG 105
j.niemiecki-2/2 TH 106
j.polski AS 202 j.angielski-1/2 FM 108
j.angielski-2/2 SE 206
j.polski AS 202 WOS ST 226
5 11:55-12:40 fakultet j.polski AS 202 j.angielski-1/2 FM 108
j.angielski-2/2 SE 206
j.polski AS 202 j.polski AS 202
6 13:00-13:45 fakultet WF-1/2 WJ G2
WF-2/2 JK G1
WOS ST 201 j.polski AS 202
7 13:55-14:40 rel/et #R1 205 WF-2/2 JK G1 rel/et #R1 203
Klasa 3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 chemia-1/2 PI 228
j.angielski-2/2 FM 129
fakultet WOS ST 106 j.polski AB 103
2 9:10- 9:55 biologia-1/2 RK 208
j.francuski-2/2 MM 201
biologia RK 208 j.francuski-1/2 MM 228
j.angielski-2/2 FM 129
chemia PI 228 j.polski AB 103
3 10:05-10:50 matematyka KP 101 WF-1/2 KŁ G3
WF-2/2 #w3 G2
j.polski AB 103 historia TG 108 WF-1/2 KŁ G3
WF-2/2 #w3 G2
4 11:00-11:45 j.angielski-1/2 MD 228
biologia-2/2 RK 208
j.polski AB 103 fizyka-1/2 Gr 126
j.francuski-2/2 MM 201
WF-1/2 KŁ G3
WF-2/2 #w3 G2
GDDW RK 208
5 11:55-12:40 fakultet j.polski AB 103 matematyka KP 101 fizyka Gr 126 j.angielski-1/2 MD 230
chemia-2/2 PI 228
6 13:00-13:45 fakultet matematyka KP 101 biologia RK 208 j.angielski-1/2 MD 108
fizyka-2/2 Gr 126
j.francuski-1/2 MM 210
j.angielski-2/2 FM 129
7 13:55-14:40 fakultet PI rel/et #R1 205 rel/et #R1 203
8 14:50-15:35 fakultet PI
Klasa 3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 j.polski Mu 110 j.francuski-1/2 MM 201 j.polski Mu 108 j.francuski-2/2 MM 210
2 9:10- 9:55 j.polski Mu 110 j.francuski-1/2 MM 201 matematyka KP 101 fak. mat. j.francuski-2/2 MM 210
3 10:05-10:50 historia DM 206 j.angielski-1/2 GE 101
j.francuski-2/2 MM 210
geografia HB 217 WF-1/2 KŁ G3
WF-2/2 CA G4
matematyka KP 110
4 11:00-11:45 j.angielski-1/2 GE 126
j.francuski-2/2 MM 101
matematyka KP 101 WOS ST 205 WOS ST 106 geografia HB 217
5 11:55-12:40 fakultet WF-1/2 KŁ G3
WF-2/2 CA G4
j.francuski-1/2 MM 201
j.angielski-2/2 MB 230
historia DM 206 rel/et #R2 102
6 13:00-13:45 fakultet GDDW DM 206 rel/et #R2 205 j.francuski-1/2 MM 131
j.angielski-2/2 MB 230
WF-1/2 KŁ G5
WF-2/2 CA G4
7 13:55-14:40 j.polski Mu 108 j.polski Mu 105
8 14:50-15:35 j.polski Mu 108 j.polski Mu 105
Klasa 3D

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:15- 9:00

przedsięb. UK 105

matematyka ZA 101

WOS ST 205

fakultet

j.polski AK 102

2

9:10- 9:55

j.angielski-1/2 MD 230

j.niemiecki-2/2 EG 105

matematyka ZA 101

matematyka ZA 102

fakultet

matematyka ZA 101

3

10:05-10:50

j.niemiecki-1/2 EG 105

j.angielski-2/2 MD 230

j.polski AK 102

matematyka ZA 102

fizyka Gr 126

WOS ST 103

4

11:00-11:45

historia DM 206

j.polski AK 102

j.angielski-1/2 MD 220

j.niemiecki-2/2 EG 105

fizyka Gr 126

WF-2/3 Po G2

WF-3/3 JK G1

5

11:55-12:40

fakultet

WF-2/3 Po G1

WF-3/3 JK G2

fizyka-1/2 Gr 126

j.angielski-2/2 MD 220

j.niemiecki-1/2 EG 105

j.angielski-2/2 MD 108

rel/et #R2 102

6

13:00-13:45

fakultet

GDDW Gr 126

rel/et #R2 205

WF-2/3 Po G2

WF-3/3 JK G1

 

7

13:55-14:40

 

j.angielski-1/2 MD 230

fizyka-2/2 Gr 126

j.polski AK 102

 

 

8

14:50-15:35

 

 

j.polski AK 102

 

 

Klasa 3E

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 j.angielski-1/2 MP 201 j.polski AK 102 j.angielski-1/2 MP 201
j.rosyjski-2/2 Kk 131
fakultet historia TG 108
2 9:10- 9:55 geografia HB 217 j.polski AK 102 WOS ST 205 j.angielski-1/2 MP 201
j.rosyjski-2/2 Kk 131
GDDW WJ 228
3 10:05-10:50 j.rosyjski-1/2 BC 110
j.angielski-2/2 MP 201
WF-1/2 WJ G1
WF-2/2 #w3 G2
j.rosyjski-1/2 BC 110
j.angielski-2/2 MP 201
j.angielski-1/2 MP 201
j.rosyjski-2/2 Kk 131
WF-1/2 WJ G1
WF-2/2 #w3 G2
4 11:00-11:45 j.angielski-2/2 MP 201 historia TG 108 j.polski AK 102 WF-1/2 WJ G1
WF-2/2 #w3 G2
j.polski AK 102
5 11:55-12:40 fakultet WOS ST 106 matematyka ZA 106 j.polski AK 102 matematyka ZA 101
6 13:00-13:45 fakultet rel/et #R3 217 historia TG 108 j.polski AK 102 rel/et #R3 203
7 13:55-14:40 matematyka ZA 101 j.rosyjski-1/2 BC 110
j.angielski-2/2 MP 201

Klasa 3F

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 j.polski AS 202 matematyka AW 203 fakultet historia TG 108 WOS ST 106
2 9:10- 9:55 matematyka AW 203 historia TG 108 GDDW MN 108 WOS ST 106 j.polski AS 202
3 10:05-10:50 WF-1/2 #v3 G2
WF-2/2 JK G1
geografia HB 217 j.angielski-1/2 MB 230
j.angielski-2/2 GE 108
j.angielski-1/2 MB 230
j.rosyjski-2/2 Ka 101
j.polski AS 202
4 11:00-11:45 geografia HB 217 j.angielski-1/2 MB 230
j.angielski-2/2 GE 126
WF-1/2 #v3 G2
WF-2/2 JK G1
j.angielski-1/2 MB 230
j.rosyjski-2/2 Ka 101
matematyka AW 203
5 11:55-12:40 fakultet j.rosyjski-1/2 Ka 110
j.angielski-2/2 GE 126
j.polski AS 202 matematyka AW 226 WF-1/2 #v3 G2
WF-2/2 JK G1
6 13:00-13:45 fakultet rel/et #R3 217 j.polski AS 202 j.rosyjski-1/2 Ka 110
j.angielski-2/2 GE 202
rel/et #R3 203
7 13:55-14:40 j.rosyjski-2/2 Ka 110 j.rosyjski-1/2 Ka 110

plan

Skip to content