Profile klas

Uczniowie w naszej szkole uczą się w klasach o następujących profilach:

 

 

profil

symbol szkolny

przedmioty wiodące

język obcy wiodący

pasmo językowe

przedmioty uzupełniające

Integracyjna

IA

J. angielski

J.angielski

J.rosyjski

Historia
 i Społeczeństwo

J.hiszpański

Geografia

J.niemiecki

J.francuski

J.turecki

Przyrodnicza

IB

Biologia

J.angielski

J.rosyjski

Historia
i Społeczeństwo

J.francuski

Chemia

J.niemiecki

Edukacja przyrodnicza

J.turecki

J.hiszpański

Społeczna

IC

Historia

J.angielski

J.rosyjski

Przyroda

J.niemiecki

WOS

J.francuski

Warsztaty dziennikarskie

J.hiszpański

J.turecki

Matematyczno-geograficzno-fizyczna

ID

Matematyka

J.angielski

J.rosyjski

Historia
i Społeczeństwo

J.francuski

J.hiszpański

Fizyka

J.niemiecki

Zajęcia komputerowe

Geografia

J.turecki

Humanistyczno-estetyczna

IE

J.polski

J.angielski

J.rosyjski

Zajęcia artystyczne

J.francuski

Historia

J.turecki

Grafika komputerowa

J.niemiecki

J.hiszpański

 

 

Klasa 1A – klasa integracyjna liczy 15-20 uczniów, w tym 1-5 z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do tej części klasy integracyjnej wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Decyzję o wszczęciu postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego wobec kandydata z dysfunkcjami podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii pedagoga LXIII LO (uwzględniającej warunki naszej szkoły) i ewentualnej rozmowy przeprowadzonej z kandydatem.

 

Skip to content