Rota Ślubowania

Rota ślubowania uczniów klas pierwszych LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha

“Ja, uczeń klasy pierwszej LXIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Lajosa Kossutha, ślubuję:

  • uczyć się pilnie
  • przestrzegać zasad i postanowień Statutu Liceum
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom
  • działać dla dobra szkoły i środowiska
  • pracować rzetelnie na rzecz społeczeństwa
  • być uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem”
Skip to content