Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rzecznik Praw Obywatelskich w Kossuthcie!!!!!!!

To był wyjątkowy Gość i wyjątkowe spotkanie. W środę, 5 kwietnia 2017 nasze liceum odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Pana RPO poznaliśmy podczas Galii Szkoły Dialogu. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem Jego wystąpienia oraz  faktu, że od razu, mimo licznych obowiązków przyjął nasze zaproszenie.

Spotkanie miało formę wywiadu przygotowanego przez Katarzynę Jakimiak i  Adama Sznappa, uczniów klasy 2c, którzy na początku przypomnieli dorobek zawodowy i naukowy Adama Bodnara oraz zapytali,  co zadecydowało o wyborze zakresu dotyczącego praw człowieka jako głównego pola Jego działania ?

Nasz Gość wyjaśnił, jak w naturalny sposób po kilku latach pracy w organizacjach pozarządowych m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zdecydował się kandydować na RPO, z jakimi obowiązkami wiąże się ta funkcja, jaki jest tryb powoływania Rzecznika ,jakie ma kompetencje i  jaką  czuje presję, pracując na rzecz 38 mln. obywateli.  Dowiedzieliśmy się również, jak zorganizowana jest praca w biurze RPO.

Okazało się, że interwencje podejmowane przez Rzecznika dotyczą tak różnych i odległych od siebie spraw dotyczących życia obywateli. Okazuje się, że jest potrzebna ogromna wiedza, analityczne myślenie, ale także cierpliwość w dążeniu do realizacji celu.

Poza tym RPO podejmuje lub włącza się w różne kampanie, np. na rzecz walki z dyskryminacją, z mową nienawiści, równego traktowania, przeciwdziałania przemocy domowej, walki o prawa osób starszych, o prawa osób  niepełnosprawnych itd.

Poza wnioskami wpływającymi do Biura RPO źródłem wiedzy na temat łamania praw obywatelskich i praw człowieka są regularne wizyty i spotkania z obywatelami na terenie całego kraju. Adam Bodnar w każdym miesiącu na tego typu działania poświęca jeden tydzień. Uczniowie pytali również o stan praworządności w Polsce, o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także o planowane zmiany w tym obszarze życia społecznego i wynikające z tego konsekwencje dla obywateli.

Pojawiło się oczywiście pytanie dotyczące ograniczenia wolności obywatelskiej w zakresie prawa do zgromadzeń. Sporą część rozmowy poświęcono problemowi wzrastającej fali mowy nienawiści i próbom przeciwdziałania temu.

Adam Bodnar odpowiadał na wszystkie pytania, nawet ,,te trudne”. Odnosił się do sytuacji politycznej, podkreślał, że Jego zadanie polega w pewnym sensie na byciu ,,niewygodnym ‘’ wobec władzy, bo tylko w ten sposób może walczyć z określonymi patologiami. Zwracał też uwagę, że pewne problemy życia społecznego  wyglądają inaczej z perspektywy mieszkańców dużych miast, a inaczej z perspektywy mniejszych środowisk. Często również rejon Polski decyduje o tym , czy dany problem występuje w mniejszym lub większym nasileniu.

Sposób bycia, argumentacja, odwoływanie się do konkretnych przykładów i sytuacji oraz poczucie humoru i świetny kontakt z młodzieżą sprawiły, że nasze spotkanie trwało ponad dwie godziny .

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wizytę!

Jolanta Wiszniewska

 

 

Skip to content