Obóz integracyjny dla klas pierwszych 2002

Wterminie 19 – 22.09 i 22 – 25.09.2002 w Kamieńczyku nad Bugiem.

Zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia terenowe z przysposobienia obronnego, zawody sportowe, lekcja z j. polskiego o różnych gatunkach literackich i ich wykorzystaniu w filmie “Shrek”, lekcja z geografii w terenie nt. krajobrazu doliny rzecznej.

Skip to content