Spotkanie z panem Mateuszem Krempą

W dniu 10.01,2017 uczniowie klasy 2c uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu ds Cudzoziemców w Polsce, panem Mateuszem Krempą. Zajęcia były uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień realizowanych w ramach wiedzy o społeczeństwie, a dotyczących cudzoziemców w naszym kraju, ich praw i obowiązków oraz procedur wynikających z polskiego systemu prawnego. Uczniowie dowiedzieli się gdzie i w jakiej wysokości udziela się pomocy cudzoziemcom; jaka jest droga urzędowa od momentu przekroczenia polskiej granicy do uzyskania zgody na pobyt stały w Polsce; jak wyglądają statystki uchodźców i cudzoziemców w Polsce; czy grupy te stanowią potencjalne zagrożenie. Szczególnie miło było nam gościć Panią Tmirę, Uzbeczkę urodzoną i wychowaną w Kirgizji, która w roku 2010 zmuszona została do opuszczenia swojego kraju, a niedawno uzyskała zgodę na pobyt stały w Polsce. Wypowiedzi i bezpośredni kontakt z osobami, które doświadczyły przemocy i prześladowań, są najlepszą lekcją tolerancji i empatii.

Jola Wiszniewska

 

Skip to content