Szkoła Dialogu

JESTEŚMY SZKOŁĄ DIALOGU Z WYRÓŻNIENIEM !!!!!!!

W ubiegłym roku szkolnym klasa 1c- obecnie 2c, wzięła udział w ogólnopolskim projekcie organizowanym po raz dziewiąty przez Forum Dialogu - Szkoła Dialogu. Uczniowie uczestniczyli w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez trenerki Forum i w dwóch wycieczkach. Celem tych zajęć było pokazanie historii Warszawy i II Rzeczypospolitej jako miejsc wielokulturowych, a przede wszystkim uświadomienie im, że drugą co do liczebności mniejszością stanowiącą 10% II RP, a  w Warszawie 30% mieszkańców stanowili Żydzi. W czasie zajęć poznawaliśmy elementy kultury i religii żydowskiej oraz historię Holocaustu. Chodziliśmy ulicami warszawskiej Pragi i Getta, słuchaliśmy historii życia Korczaka. Poznawaliśmy fragmenty pamiętników świadków zagłady.

Następnie młodzież musiała samodzielnie wymyśleć i wykonać projekt upamiętniający obecność Żydów w społeczności lokalnej. Wybór padł na patrona ulicy, przy której znajduje się nasza szkoła. Tytuł projektu brzmiał - ZNAM HIRSZFELDA. Uczniowie wykonali ogromną pracę, na którą złożyły się wielokierunkowe działania, których odbiorcami byli koledzy i koleżanki ze szkoły, ale przede wszystkim społeczność lokalna. Krok pierwszy polegał na przygotowaniu prezentacji na temat Ludwika Hirszfelda, którą przedstawiano uczniom wszystkich klas podczas lekcji wychowawczych. Po prezentacji odbywał się krótki quiz. Wszyscy uczestnicy otrzymywali naklejki - zaprojektowane i wykonane przez uczniów ówczesnej kl.1c z wizerunkiem Hirszfelda i hasłem naszego projektu. Młodzież zaistniała również w przestrzeni społecznej. Przeprowadziła sondę uliczną wśród mieszkańców ulicy Hirszfelda na temat wiedzy o patronie. Jednocześnie rozdawała ulotki z notą biograficzną. Kręcąc film o swoich działaniach, pozyskała fundusze z organizacji pozarządowej na finansowanie elementów projektu i wykonanie tablicy upamiętniającej patrona naszej ulicy. W czerwcu 2016 tablica została uroczyście odsłonięta w obecności władz samorządowych Ursynowa. Znajduje się na froncie budynku szkolnego.

Za tak szerokie i wieloaspektowe działania, zaangażowanie i dotarcie do społeczności lokalnej oraz przypomnienie postaci Ludwika Hirszfelda-OTRZYMALIŚMY OD FORUM DIALOGU WYRÓŻNIENIE!

Konkurencja była bardzo duża. Do finału zgłoszono prawie 50 projektów z całej Polski. Najpierw znaleźliśmy się w grupie 14  laureatów, spośród których wyłoniono 3 drużyny zwycięskie i dwie wyróżnione, w tym naszą.

GALA SZKOŁY DIALOGU

Gala Szkoły Dialogu odbyła się 3.03.2017r. w Teatrze Narodowym, w obecności wyjątkowych osobistości od lat wspierających i związanych z działalnością Forum. Mieliśmy okazję wysłuchać krótkich przemówień Bogdana Borusewicza-Wicemarszałka Senatu, Adama Bodnara-Rzecznika Praw Obywatelskich, Włodzimierz Paszyńskiego –wiceprezydenta Warszawy, Henryka Wujca –działacza opozycji solidarnościowej oraz gości specjalnych Panią Ambasador Izraela oraz Ambasadora Australii o swojsko brzmiącym nazwisku Wojciechowski!, a także Naczelnego Rabina w Polsce-Michaela Schudricha. Jednak najwięcej emocji dostarczyło kilka zdań i podziękowań 91 letniej Ester Pinster-polskiej  warszawskiej Żydówki ocalałej z Holocaustu obecnie mieszkającej w Australii, która po nawiązaniu kontaktu z Forum Dialogu, będąc pod ogromnym wrażeniem tego, co robi polska młodzież , przyleciała z Antypodów specjalnie na Galę. Oprawa uroczystości była bardzo uroczysta, ale nie pozbawiona humoru i elementów artystycznych. Uczestnicy wysłuchali fragmentów trzech arii operowych w języku hebrajskim wykonanych przez młodą artystkę z USA, której rodzina pochodziła z Radomia i cudem ocalała z Holocaustu, a po wojnie wyemigrowała do Ameryki. Galę prowadził Marcin Meller.

GRATULUJĘ MOIM UCZNIOM

Jola Wiszniewska

Skip to content