Warsztaty z ekonomii

 

Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej Na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się w dniach: 5 grudnia i 13 grudnia. Brały w nich udział uczniowie klas ekonomicznych 2f i 3f oraz klasy estetycznej 1e.

 

Poznanie ekonomii umożliwia zrozumienie mechanizmów współczesnej gospodarki i wyposaża w umiejętności niezwykle przydatne w realiach dzisiejszego świata. Umiejętności przydatne zwłaszcza młodym ludziom – licealistom i studentom, podejmującym ważne decyzje dotyczące przyszłej edukacji, chcącym w przyszłości wyróżniać się na rynku pracy i osiągać sukcesy zawodowe. Zajęcia warsztatowe demonstrują jak teoria ekonomii wyjaśnia i przewiduje zachowania podmiotów na różnych rynkach. Uczestnicy przeprowadzanych eksperymentów ekonomicznych mieli okazję osobiście doświadczyć, a przez to bezpośrednio poznać działanie procesów ekonomicznych. „Teoria ekonomii w praktyce” to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ekonomią.

 

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych mają doświadczenie w pracy z licealistami. Podczas spotkań uczniowie mieli okazję zapoznać się z atrakcyjną ofertą kształcenia na WNE oraz wziąć udział w części edukacyjnej – grze z zakresu ekonomii eksperymentalnejz nagrodami. Gra, w której uczniowie rywalizowali pomiędzy sobą w grupach kupujących i sprzedających, pokazała, dochodzenie do równowagi rynkowej, w której dokonywano najwiecej transakcji, jak działa w praktyce prawo popytu i podaży. Mogli przekonać się jak pasjonująca jest ekonomia. Tego rodzaju spotkania to doskonała okazja, aby w serdecznej atmosferze spotkać się z kadrą WNE UW, dowiedzieć się czegoś o kierunkach i programach kształcenia, atrakcjach życia studenckiego, studenckiej aktywności pozanaukowej oraz przekonać się, że studiowanie na WNE to inwestycja w siebie gwarantująca sukces na rynku pracy.

 

Więcej na stronie: http://www.wne.uw.edu.pl

 

Skip to content