Działalnosć Szkolnego Wolontariatu

WOLONTARIAT w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha KOŁO WOLONTARIATU przy fundacji “Świat na TAK”

We wrześniu 2005 roku rozpoczął się kolejny rok pracy szkolnego klubu wolontariatu.
W pierwszym semestrze praca przebiegała następująco.

 1. Wrzesień – rozpoczęcie roku wolontariatu:
  1. nabór nowych wolontariuszy z klas I (najwięcej z klasy IB),
  2. szkolenia przeprowadzone we współpracy z fundacją “Świat na TAK”
   • na czym polega wolontariat,
   • jak być dobrym wolontariuszem,
  3. opracowanie planu pracy na cały rok szkolny,
  4. wybór gospodarza, zastępcy i opiekunów sekcji:
   • sekcja dekoracyjno-informacyjna,
   • sekcja MAJA – Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych,
   • sekcja TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Wokalna i ul. Małcużyńskiego,
   • sekcja AMI – schronisko dla bezdomnych zwierząt w Piasecznie, ul. Geodetów 168.
 2. Akcje na terenie szkoły prowadzone od października 2005 do stycznia 2006:
  1. udział w zbiórce pieniędzy “Góra grosza”, organizowanej co roku przez fundację “Świat na TAK”,
  2. zbiórka odzieży, książek, zabawek, chemii gospodarczej, produktów żywnościowych,
  3. realizacja tradycyjnych corocznych “Mikołajek Kossuthowskich”,
  4. koszyk bożonarodzeniowy dla uczniów naszej szkoły, kórzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
  5. Mikołajki Kossuthowskie dla Domu Samotnej Matki “Dobro Dziecka” z Ośrodka Monaru w Białołęce (podopiecznymi naszego wolontariatu jest grupa 50 dzieci z tego ośrodka), przekazaliśmy bardzo dużo zabawek, odzieży i książek dla dzieci z ośrodka Monaru,
  6. spotkania wolontariuszy z opiekunami co najmniej raz w miesiącu w celu omówienia wyników pracy sekcji.
 3. Działalność sekcji
  1. sekcja dekoracyjna regularnie przygotowywała plakaty informujące o prowadzonych na terenie szkoły akcjach,
  2. sekcja MAJA
   • cotygodniowe dyżury wolontariuszy polegające na pracach administracyjnych, organizowaniu zajęć z podopiecznymi, przygotowywaniu części artystycznych, występów z udziałem wychowanków ośrodka przez cały rok pracy koła wolontariatu,
   • udział wolontariuszy w przygotowaniu upominków (Mikołajki) oraz w uroczystej Wigilii i Pastorałkach w Ośrodku (18 grudnia 2005),
   • zorganizowanie udziału podopiecznych z Ośrodka w Balu Karnawałowym, który przygotowany był przez fundację “Świat na TAK” i jej kluby, w dniu 19 lutego 2006 roku w salach Pałacu Kultury i Nauki,
   • dyżury i opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez cały czas trwania balu.
  3. Sekcja TPD
   • cotygodniowe dyżury w świetlicy szkolnej (pomoc przy lekcjach, pilnowanie porządku i bezpieczeństwa dzieci, organizowanie zabawy, gry na instrumentach (gitara), organizowanie przedstawień.
  4. Sekcja AMI
   • dyżury w ośrodku dla bezdomnych zwierząt według przyjętego grafiku prac. Wolontariusze zajmują się karmieniem zwierząt, sprzątaniem pomieszczeń dla zwierząt, wyprowadzaniem na spacer psów i koni.

Opiekunki Szkolnego Wolontariatu:
p. Teresa Guła, nauczycielka historii, p. Dorota Biłowicka-Maćkowiak, nauczycielka geografii.

Skip to content