Program PoczytajMY

Uczniowie LXIII LO im. Lajosa Kossutha w ramach programu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej –PoczytajMY  prowadzą systematyczne spotkania czytelnicze w Przedszkolu nr 351 im. Wandy Chotomskiej oraz w SP nr 323 im. Polskich Olimpijczyków. Podczas spotkań uczniowie czytają dzieciom bajki, prowadzą dyskusje dotyczące problematyki przeczytanej książki, organizują zabawy ruchowe i edukacyjno-integracyjne. Każde spotkanie dotyczy określonego tematu, zrealizowano między innymi: „Dobre maniery”; „Transport i podróże”, „Moc Świąt”, „O miłości-walentynki”, „Czas”, „Akceptacja inności”, „Prawdziwy przyjaciel”, „Zasady gry”.
Udział w programie rozwija kompetencje uczniów w zakresie współpracy i komunikacji w grupie, planowania i organizacji, autoprezentacji i twórczego myślenia. Uczniowie mają możliwość przełamywania własnej nieśmiałości, sprawdzenia siebie w roli prowadzącego, a także zdobycia praktycznych doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i zawodu nauczyciela.

Skip to content