Wybory do Samorządu Szkolnego w LXIII LO im. L. Kossutha – rok 2017

ORDYNACJA WYBORCZA

Wybory poprzedzone zostaną kampanią, która rozpocznie się 30.01.2017 i trwać będzie przez kolejnych sześć dni roboczych, czyli do 6.02.2017.

Każdy  Kandydat będzie miał do dyspozycji jeden z dni, ustalony w drodze losowania, podczas którego  poprowadzi swoją kampanię. W tym celu może wykorzystać szkolny radiowęzeł,  stworzyć Komitet Wyborczy, który będzie Go wspierał. Dozwolone jest wieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, itp. działania na terenie szkoły.

W dniu 7.02.2017 odbędzie się Debata z udziałem wszystkich Kandydatów w obecności uczniów klas pierwszych i drugich.

Bezpośrednio po Debacie nastąpi głosowanie, które będzie miało charakter tajny, bezpośredni, równy. Każdy uczeń może oddać jeden głos, stawiając na karcie do głosowania znak X  przy nazwisku wybranego Kandydata.

Za przygotowanie list wyborczych, urny i punktu wyborczego oraz za przebieg głosowania i liczenie wyników odpowiedzialna jest Szkolna Komisja Wyborcza.

Przewodniczącym Samorządu zostanie ten z Kandydatów, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów, a jego zastępcą Kandydat z kolejnym wynikiem

W razie uzyskania przez dwóch Kandydatów takiej samej liczby głosów, odbędzie się głosowanie przeprowadzone przez przedstawicieli Samorządów Klasowych.

SZKOLNA KOMISJA WYBORCZA

PYTANIA DLA KANDYDATÓW

DO WYBORU

  1. Kiedy powstało LXIII LO ?
  2. Kiedy szkole nadano imię Lajosa Kossutha?
  3. Jakiej narodowości był Lajos Kossuth i kiedy żył i działał politycznie?
  4. Od kiedy obowiązuje obecny Statut?
  5. Jak wygląda sztandar szkoły?
  6. Ile jest klas w naszej szkole ?
  7. Ilu jest uczniów w naszej szkole?

DLA WSZYSTKICH

Jaką rolę pełni SU w szkole zgodnie z zapisami Statutu?

Wymień najważniejsze Twoim zdaniem obowiązki ucznia LXIII LO zapisane w Statucie.

W jakiej sytuacji uczeń LXIII może zostać skreślony z listy uczniów i jaka jest rola SU w takiej chwili?

3 min. na prezentacje programu-mierzymy czas!

 

Skip to content